Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI) şi-a schimbat denumirea în Facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor. Solicitarea a fost înaintată către Ministerul Educaţiei Naţionale, care a operat modificările legislative, astfel încât noua denumire a fost oficial înregistrată.

„În cadrul Facultăţii de Textile-Pielărie şi Management Industrial s-a dezvoltat, de peste 60 de ani, un colectiv dedicat managementului şi administrării afacerilor. Astăzi, colegii noştri reprezintă un pol al educaţiei în managementul afacerilor, iar printre absolvenţii programelor universitare se numără leaderi sau acţionari ai marilor companii, reprezentanţi de marcă în diferitele sectoare economice din ţară şi străinătate. În acest context, adăugarea explicită a acestor preocupări în denumirea facultăţii a devenit o cerinţă tot mai accentuată exprimată mai ales de absolvenţi. În plus, termenul de „textile” ascunde acum mult mai multe valenţe decât în trecut, facultatea dezvoltând direcţii de studiu didactic şi cercetare orientate spre design vestimentar, confecţii, echipamente, îmbrăcăminte smart. De aceea, consider atât inspirată, cât şi bine motivată noua denumire”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Caşcaval, rectorul TUIASI.

Decanul facultăţii, conf. univ. dr. ing. Mariana Ursache, explică faptul că schimbarea de nume vine şi pentru a răspunde exigenţelor unei profesii care şi-a pierdut din marca tradiţionalistă, care se dezvoltă în permanenţă odată cu evoluţia tehnologiilor. Primul pas în adaptarea facultăţii la noile realităţi de pe piaţa muncii a fost adoptarea conceptului de management tehnologic, iar acum s-a luat decizia schimbării denumirii şi pentru o mai bună concordanţă cu dezvoltarea a programelor de studii ale facultăţii: Design Industrial şi Managementul Afacerilor. Schimbarea denumirii este doar un prim pas într-o strategie de relansare a facultăţii, conducerea acesteia intenţionând să demareze şi un proces de restructurare a programelor de studii de licenţă şi de master.

„Am ţinut cont şi de necesitatea de a asigura o mai bună corelare a denumirii facultăţii cu situaţia şi tendinţele naţionale şi internaţionale, cu programele de studii pentru domeniile specifice şi sectoarele industriale cărora se adresează. Propunerea de schimbare a denumirii facultăţii este rezultatul unei succesiuni de activităţi, începând cu o serie de consultări cu firme relevante din domeniu în cadrul unor întâlniri organizate de facultate sau de către organizaţii partenere, discuţii individuale cu reprezentanţi din firme, consultarea de studii şi rapoarte privind evoluţia pieţei muncii”, a afirmat decanul Facultăţii de Design Industrial şi Managementul Afacerilor.

Ea a precizat că prin schimbarea denumirii, comunitatea academică de la facultate se angajează să pregătească specialişti într-un domeniu care concepe şi produce bunuri industriale ce sunt menite asigurării confortului şi siguranţei din viaţa de zi cu zi. În momentul de faţă, facultatea pregăteşte specialişti pentru cele aproximativ 1.500 de firme din regiunea Moldovei, cererea de absolvenţi în domeniu fiind una foarte ridicată. AGERPRES