Cele 19 facultăţi ale Universităţii din Bucureşti au stabilit modalităţile de desfăşurare a activităţilor academice în anul universitar 2020-2021, majoritatea optând pentru sistem mixt, informează un comunicat de presă al instituţiei de învăţământ superior.

Este cazul facultăţilor de Administraţie şi Afaceri, Biologie, Chimie, Filosofie, Fizică, Geografie, Geologie şi Geofizică, Istorie, Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Limbi şi Literaturi Străine, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”.

„Deciziile facultăţilor, aprobate în Senatul Universităţii din Bucureşti de miercuri, au avut în vedere câteva considerente principale: continuarea activităţii academice şi de cercetare în cele mai bune condiţii posibile, în contextul actual, asigurarea educaţiei „faţă în faţă” acolo unde reprezentanţii facultăţilor au considerat necesar şi posibil şi, nu în ultimul rând, respectarea normelor de siguranţă sanitară în vigoare”, afirmă sursa citată.

Pe de altă parte, facultăţile de Drept, Litere, Matematică şi Informatică, Sociologie şi Asistenţă Socială, Ştiinţe Politice, Teologie Baptistă şi Teologie Romano-Catolică au optat pentru desfăşurarea activităţilor academice în sistem online.

Anumite programe, atât de licenţă, cât şi de master, au optat pentru formule specifice, care îmbină tipurile de predare în funcţie de nevoile proprii. Informaţii cu privire la modalităţile de desfăşurare a activităţilor pentru fiecare dintre programele de licenţă şi de master oferite de cele 19 facultăţi ale UB pot fi consultate pe site-urile facultăţilor.  Lista completă a facultăţilor UniBuc, dar şi datele de contact ale fiecăreia pot fi accesate la adresa https://unibuc.ro/studii/facultati/.

„Nu ne vom mai putea întâlni faţă în faţă la fel de des ca până acum, vom lucra pe formaţiuni mai mici, vom avea trasee clare în universitate şi nu se va mai putea petrece la fel de mult timp în spaţiile comune. Pe de altă parte, este tot atât de important să încercăm şi noi, profesorii, să ne adaptăm conţinuturile şi metodele noilor tehnologii, pentru a putea oferi studenţilor noştri acel lucru pentru care au venit la Universitatea din Bucureşti: educaţie academică şi cercetare de calitate. Consider că înţelepciunea şi încrederea trebuie să fie elemente definitorii în noul an academic”, a declarat rectorul UB Marian Preda, potrivit comunicatului de presă.

În ceea ce priveşte cazarea în căminele Universităţii din Bucureşti, pentru anul universitar 2020-2021 sunt puse la dispoziţia studenţilor aproximativ 4.000 de locuri de cazare, în condiţii de distanţare.

„În acest sens, cazarea unui număr cât mai mare de studenţi care au nevoi reale de a ocupa un loc în căminele UB se va face prin corelarea scenariilor de cazare cu scenariile educaţionale adoptate de fiecare facultate pentru fiecare program de studii şi cu veniturile studenţilor după cum urmează: cazarea cu prioritate a studenţilor care participă la activităţi faţă în faţă, pe toată perioada de derulare a acestor activităţi; cazarea cu prioritate a studenţilor care nu au mijloace financiare pentru a-şi închiria un loc de cazare, altul decât cele oferite de UB; cazarea cu prioritate a studenţilor care nu au condiţii de studiu la domiciliu, chiar dacă participă exclusiv la activităţi online. În acest caz, studenţii care doresc să beneficieze de dreptul la cămin trebuie să facă dovada lipsei condiţiilor de studiu la domiciliu”, mai afirmă reprezentanţii UB.

Reducerea riscului de infectare cu noul coronavirus a studenţilor cazaţi în căminele UB se va asigura prin respectarea următoarelor principii: cazarea studenţilor cu respectarea distanţării fizice de cel puţin 1 metru între paturi; cazarea studenţilor aflaţi în grupe de risc în camere cu grup sanitar propriu; cazarea studenţilor în camere pe formaţiuni de studii; cazarea studenţilor pe etajele căminelor care au grupuri sanitare comune pe facultăţi (şi pe cât posibil pe programe şi ani de studii); minimizarea interacţiunii în utilizarea rutelor de transport în comun de la cămin la sediul facultăţii (pe cât posibil, linii directe de transport în comun – autobuz, metrou etc. – de la şi către facultate); interzicerea petrecerilor sau a oricărei alte manifestări de grup în incinta căminelor; derularea programului de dezinfectare periodică a spaţiilor comune din cămine.

Cererile de cazare în căminele Universităţii din Bucureşti se vor depune online. Informaţii cu privire la procesul de cazare şi la calendarul stabilit pentru fiecare dintre cele 19 facultăţi pot fi consultate pe website-urile acestora.

De asemenea, servirea mesei la cantina Universităţii din Bucureşti se va realiza în regim de ridicare a produselor gata preparate – „to go”. Accesul la cantină va fi restricţionat în conformitate cu legislaţia în vigoare, realizându-se exclusiv pe baza legitimaţiei de student vizate sau a altor documente similare, vizate la zi (şi numai pentru persoanele care au dreptul de a beneficia de acces la serviciul de cantină al UB). AGERPRES