uvvg_conf_presa.jpgConducerea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul UVVG, prorectorii şi decanii celor şase facultăţi, a subliniat, în cadrul unei conferinţe de presă, principalele realizări ale universităţii din ultima perioadă: colaborările internaţionale, proiectele şi infrastructura de cercetare, precum şi oferta educaţională pentru anul universitar 2015-2016.

Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a enumerat facultăţile din cadrul universităţii şi relaţiile de colaborare cu prestigioase universităţi din Germania, pe domeniile silvicultură și medicină – Universitatea din Rottenburg şi Facultatea de Medicină din Tübingen.

„Universitatea noastră începe anul universitar cu o nouă structură academică, o restructurare care am gândit-o tot pe 6 facultăţi, dar cu separarea Facultăţii de Medicină în Facultatea de Medicină Generală, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie şi Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie Fizică şi Sport. Această regândire a structurii universitare am ales-o datorită unei analize făcută împreună cu colegii din conducerea Universităţii, supusă aprobării Consiliului de Administraţie, conform legii şi Chartei în vigoare şi, de asemenea, beneficiind şi de experienţa şi sfaturile unor colegi de la universităţi din străinătate. În ceea ce priveşte resursa umană, cuprinde aproximativ 400 de cadre didactice titulare şi în jur de 50 de cadre didactice asociate de la universităţi din străinătate, în mod special, dar şi de la alte universităţi din ţară. Am pus accent, ca în fiecare an, pe calitatea pregătirii personalului didactic, atât prin participarea la conferinţe de specialitate, cât şi prin aducerea unor specialişti în domenii diferite de specialitate. În această reformă organizatorică şi curriculară, am beneficiat de un sprijin important din partea colegilor care se ocupă de consultanţă de la Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte din Salzburg”.

„Fără a dori să insist asupra aspectelor esenţiale ale planului managerial al rectorului, această reformă curriculară şi adaptarea programelor de studiu la nevoile pieţii constituie unul dintre cele mai importante puncte, motiv pentru care am avut şi întâlniri antreprenoriale, deschizând astfel participărilor antreprenoriale şi portofoliului de posibile angajări. Pe partea de internaţionalizare, recent, împreună cu preşedintele Conferinţei Rectorilor din Tübingen-Hohenheim, dl. rector Bastian Kaiser, am vizitat Universitatea din Rottenburg şi Facultatea de Medicină din Tübingen şi am continuat demersurile pentru facultăţile afiliate, respectiv Facultatea de Silvicultură, unde colegii noştri au participat la mai multe schimburi de experienţă. Vom continua colaborările și pe partea de patologie neoplazică şi imunologie transnaţională. Universitatea din Rottenburg este tot o universitate comunitară, având acolo întâlniri cu primarul oraşului, dl. Stephan Neher şi cu dl. viceprimar, aceştia transmiţând o invitaţie d-lui primar Gheorghe Falcă de a vizita municipiul nostru şi de a dezvolta legături mai strânse între cele două oraşe”, a precizat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul UVVG.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a subliniat că, pentru anul universitar 2015-2016 UVVG are 2.250 locuri pentru licenţă admitere anul I, 1.500 de locuri pentru masterat, 105 locuri pentru Şcoala doctorală de medicină, biologie şi Şcoala postdoctorală, 23 de cursuri postuniversitare cu 1.500 de locuri – o noutate în structura facultăţilor. „De la Federaţia Europeană a Şcolilor Superioare ni s-au repartizat 150 de locuri pentru ramura Cultură şi cetăţenie europeană, instituţii de drept comunitar, management intercultural şi pentru Masterul european de management şi strategie europeană. Pentru anul în curs, vom avea peste 2.000 de locuri la şcolile de vară, la diferite specializări – cel mai mare număr de locuri care l-am avut până acum, pentru care sunt asigurate condiţiile, fie prin proiecte, fie de către Universitate. În total vom avea aproape 8.000 de cursanţi noi în structurile Universităţii”.

„Se prevede creşterea cu 30 la sută a proiectelor noi, pe care le vom derula în anul universitar 2015-2016, printre ele figurând funcţionarea Centrului de screening mamar de pe str. Cocorilor, dublarea numărului de rezidenţi, aprobată deja de Ministerul Sănătăţii, care vor îmbunătăţi activitatea la secţiile clinice ale Universităţii aflate în structura Spitalului Clinic Judeţean Arad. Printre celelalte obiective esenţiale în atenţia colectivului de la Universitatea noastră au stat următoarele probleme: restructurarea curriculară şi axarea întregii curricule pentru anul universitar 2015-2016 pe aspectele de modernitate ale desfăşurării procesului de predare-învăţare-evaluare, cu învăţământul centrat pe studenţi; asigurarea bazei didactico-materiale prin înfiinţarea suplimentară a 6 laboratoare bio-medicale pentru învăţământul medical şi biologic şi continuarea şcolarizării studenţilor străini în spiritul deschiderii şi internaţionalizării învăţământului din cadrul Universităţii noastre”, a declarat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele UVVG.

În ceea ce priveşte infrastructura de cercetare a UVVG, Institutul de Ştiinţe ale Vieţii şi-a dezvoltat infrastructura de cercetare, în ultimii doi achiziţionându-se echipamente de peste 700.000 de euro din fonduri europene. Principalele laboratoare din cadrul institutului sunt: microscopie electronică, genetică şi biologie moleculară, histopatologie, microscopie confocală, imagistică in vivo, citometrie de flux, culturi de celule şi ţesuturi vegetale, culturi de celule animale, cromatografie lichidă, ecologie si protectia mediului, la care se adaugă biobaza cu animale de laborator, la standarde europene.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a finalizat, recent, patru proiecte majore de infrastructură, finanţate din fonduri europene, cu o investiţie totală pentru Universitate de peste 2.000.000 euro. În prezent, UVVG are depuse 20 de proiecte, în evaluare, în competiţii naţionale şi europene, pentru a obţine finanţări pentru cercetare. „În perioada următoare, vom demara organizarea unor module de formare în cercetare, organizate de către Institutul de Ştiinţe ale Vieţii, structurate specific pe tehnici de vârf în cercetarea din domeniul ştiintelor vieţii, care vor fi adresate studenţilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor. De asemenea, vizibilitatea universităţii noastre creşte permanent şi prin publicaţiile cadrelor didactice în reviste de prestigiu şi edituri de specialitate, unde comparativ cu anul precedent, avem cu 20% mai multe articole ISI. Prin indexarea în noi baze de date internaţionale, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” are, la ora actuală, 10 reviste de specialitate pe domeniile medicină, biologie, ştiinţe economice, ştiinţe juridice, ştiinţe agro-silvice, kinetoterapie şi sport, ştiinţe umaniste şi ştiinţe politice”, a subliniat prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector cu cercetarea ştiinţifică din cadrul UVVG.

Decanii celor şase facultăţi a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” au prezentat domeniile şi programele de studii la nivel licenţă şi mastarat, unde viitorii studenţi se pot înscrie la una, sau mai multe specializări: medicină, farmacie, stomatologie, tehnică dentară, nutriţie şi dietetică, balneofiziokinetoterapie şi recuperare, biologie, psihologie, ştiinţele educaţiei, asistenţă socială, educaţie fizică şi sport, juridic, marketing, contabilitate și informatică, economia comerțului și turismului, administrarea afacerilor, ştiinţele umaniste, politice şi administrative, relații internaționale și studii europene, inginerie, silvicultură.

„Împreună cu celelalte Universităţi din ţară şi Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” a început, în aceste zile, marea bătălie pentru a lămuri viitorii noștri studenţi să păşească în rândurile Universității. Ei au posibilitatea, la Centrul de informare de pe B-dul. Revoluţiei nr. 94-96, să primească toate informaţiile pe care le doresc privind învăţământ universitar în anul universitar 2015-2016. Îi aşteptăm cu multă dragoste pe toţi absolvenţii de liceu din ţară, dar şi de peste hotare – având în vedere că avem un învăţământ internaţional, unde învaţă studenţi din 15 ţări – să se înscrie la Universitatea noastră, care are toate condiţiile necesare pentru o Universitate europeană”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.