beteringhe_emanuel.jpgFederaţia Coaliţia pentru Educaţie salută „determinarea şi eforturile” Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) de a organiza concursul pentru posturile de directori ai unităţilor de învăţământ. Totodată, coaliţia îşi exprimă încrederea că acest proces „este valoros” pentru educaţia din România şi consideră concursul ca începutul profesionalizării managementului din şcoala românească.

„După cum arată numeroase studii internaţionale, directorul şcolii are un rol critic în ceea ce priveşte progresele elevilor – atât şcolare, cât şi cele ce ţin de dezvoltarea personală şi accesul la oportunităţi viitoare. Conducerile şcolilor influenţează în mod semnificativ atât organizarea administrativă, cadrul formal pe care procesul educaţional se sprijină, cât şi, foarte important, cultura unei şcoli şi măsura în care profesorii, responsabilii principali de progresul şi dezvoltarea copiilor, se simt la rândul lor ajutaţi, inspiraţi şi motivaţi”, a declarat Emanuel Beteringhe, expert în politici publice de management educaţional şi vicepreşedinte al Coaliţiei pentru Educaţie, prin intermediul unui comunicat de presă.

Totodată, Federaţia Coaliţia pentru Educaţie consideră că acesta este momentul pentru a lua în considerare soluţia de a deschide posturile de conducere şi către persoane cu calificări corespunzătoare şi/sau experienţă managerială semnificativă din exteriorul sistemului, care nu au în mod necesar experienţă didactică. „Politizarea conducerii şcolilor este unul dintre principalii factori care a condus, în timp, în mod regretabil, la erodarea încrederii opiniei publice în competenţa şi probitatea directorilor de şcoli. În multe dintre ţările pe care le luăm ca model din punct de vedere al rezultatelor educaţionale, directorii de şcoli formează o comunitate importantă şi respectată la cel mai înalt nivel. Desemnarea prin concurs, pe bază de competenţe, este un prim pas pentru ca directorii să recapete acest rol şi în România”, se precizează în comunicatul citat. AGERPRES