roman_aurel.jpgCentrul Regional de Resurse de la Cluj-Napoca a fost înfiinţat ca urmare a implementării proiectului “Investitori în oameni” – Parteneriat transnaţional pentru creşterea interesului angajatorilor în dezvoltarea resurselor umane şi pentru creşterea responsabilităţii sociale a întreprinderilor.

“Conceptul de responsabilitate socială este întâlnit în companiile multinaţionale, însă nu şi în companiile româneşti, de aceea mi-am dorit să mă implic mai mult în viaţa comunităţii şi în proiecte de responsabilitate socială”, a spus Preşedintele Uniunii Generale a Industriaşilor din România (UGIR) Cluj, Aurel Roman.

Obiectivul proiectului este de a dezvolta şi consolida capacitatea partenerilor sociali şi a organizaţiilor societăţii civile pentru a promova şi sprijni investiţiile în resursele umane şi responsabiliatea socială a întreprinderilor, folosind metodologia de success “Investors in People” şi instrumentele CSR definite la nivel european.

Printre nenumăratele activităţi cuprinse în structura proiectului – elaborarea unei strategii de dezvoltare organizaţională, instruirea a 160 de persoane în metodologii CSR, elaborarea şi tiparirea codului de conduită CSR, organizarea a 8 seminarii regionale de formare a promotorilor CSR SA8000 şi Investors in People şi a Conferintei Naţionale CSR – poate, cea mai importantă este înfiinţarea unei reţele naţionale de Centre de Regionale de Resurse CSR.

CRR Cluj-Napoca are rolul de a susţine continuu creşterea calităţii în resursele umane, prin implementarea conceptelor CSR în regiunea de Nord-Vest şi în România. Centrul regional de resurse se constituie ca incubator de proiecte, iniţiative antreprenoriale şi activităţi de consultare şi certificare ce va oferi informaţii şi resurse relevante pentru înţelegerea corectă şi completă a ideii de responsabilitate socială a companiilor. Utilizând expertiza acumulată în cadrul proiectului, cât şi experienţa şi eforturile specialiştilor cooptaţi prin reţeaua de filiale UGIR, precum şi transferul de know-how european corporatist (asigurat de Investors in People UK), beneficiarii serviciilor centrului vor putea accesa materiale informative, participa la evenimente de diseminare a modului în care se poate implementa adopta standardul SA 8000 şi metodologia Investors in People în organizaţiile pe care le reprezintă.

“Dorim să încheiem un parteneriat cu comunitatea, să implicăm organizaţiile româneşti în procesul de responsabilitate socială. Totodată, încercăm să punem umărul la recunoaşterea companiilor care au demonstrat implicare activă în viaţa comunităţii locale”, a spus Directorul Executiv al UGIR Cluj, Dumitru Grozav.

CRR Cluj va îndruma potenţialii beneficiari către specialişti certificaţi pentru pregătirea, testarea şi recunoaşterea organizaţiilor ce doresc să implementeze conceptele CSR şi vor putea sprijini, în orice etapă, procesul de adaptare organizaţională necesar pentru alinierea la standardul SA 8000 şi metodologia Investors in People.

Centrul Regional de Resurse CSR Cluj-Napoca va acţiona în calitate de catalizator al reţelei naţionale CSR ce se va dezvolta prin proiectul “Investitori în Oameni”, din care vor face parte organizaţii ce vor adopta Carta CSR pentru România şi vor dezvolta coduri de conduită conforme conceptului CSR promovat prin proiect.