REGULAMENTUL FESTIVALULUI


Festivalul Naţional INOVAFEST vizează valorizarea şi promovarea exemplelor de bună practică care ilustrează creativitatea şi inovarea în învăţământul tehnic preuniversitar ca factor cheie pentru dezvoltarea competenţelor personale, profesionale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii.

OBIECTIVELE FESTIVALULUI

1. Conştientizarea procesului de creativitate şi inovare.

2. Descoperirea şi mobilizarea talentului creativ.

3. Însuşirea unor metode şi tehnici de dezvoltare a creativităţii.

4. Exinderea spectrului de rezultate/ produse ale învăţării.

5. Promovarea, sub factorii creativităţii şi inovării, a noi modele de performanţă şcolară.

6. Asigurarea oportunităţii de valorizare a produselor elevilor şi cadrelor didactice din invăţământul tehnic preuniversitar.

7. Promovarea de know-how şi de tehnologii didactice de succes.

8. Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ preuniversitar participante la festival.GRUP ŢINTA

Festivalul se adresează elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul tehnic preuniveristar, dar şi părinţilor, agenţilor economici şi altor membri ai comunităţii locale.ORGANIZATORI

M.E.C.T.S., I.S.J./I.S.M.B., unităţi de învăţământ profesional şi tehnic preuniversitar.PARTENERI

Membri ai comuncităţii locale (Consiliile locale, agenţi economici, persoane fizice interesate de eveniment etc.).INVITAŢI

Personalităţi cu impact asupra activităţilor specifice festivalului.CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI TERMENE LIMITA

Festivalul este deschis tuturor elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul tehnic preuniversitar. Aceştia pot participa individual sau în grup.
Vor fi selecţionate numai produse cu caracter de originalitate, noutate şi cu aplicabilitate practică.

Înscrierea la Festival se face on-line pe baza fişei de înscriere, care trebuie să fie însoţită de o descriere a produsului propus.
Tehnoredactarea descrierii se va face în format doc. În cazul lucrărilor cu autori elevi, este obligatoriu ca acestea să aibă menţionat şi numele profesorului coordonator.
Documentul WORD 2000/XP care conţine lucrarea trebuie să fie denumit conform convenţiei:
numele_prenume_denumire_lucrare.doc (denumirea lucrării va fi prescurtată).

Descrierea trebuie să aibă următorul format:

Formatul paginii este A4, cu toate marginile de 2 cm. Tipul de font utilizat va fi Arial Narrow.

Titlul trebuie să fie centrat, cu dimensiunea de 12, scris cu caractere aldine (bold).

Numele autorilor şi instituţiile reprezentate trebuie să fie centrate sub titlu şi scrise cu dimensiunea 11, bold. Autorii multipli vor fi trecuţi pe linii separate. După informaţia despre autori, lăsaţi două rânduri libere înainte de corpul textului.

Corpul textului trebuie scris cu caractere cursive (italics) sub informaţiile despre autori cu dimensiunea 10, spaţiere la o singura linie (single), iar lungimea nu poate depăşi 20 linii.


În cazul produselor de tip machetă funcţională, descrierea trebuie să fie însoţită de imaginea acesteia şi, de asemenea, trebuie specificate dimensiunile machetei şi condiţiile de funcţionare.
Produsele ce urmează a fi expuse trebuie trimise organizatorilor în termenul stabilit de organizatori.


Machetele vor fi puse în funcţiune numai de către autori.
Produsele care vor fi înscrise sau livrate după termenele limită specificate în regulament nu vor mai fi acceptate.Pe baza descrierilor produselor se va realiza Catalogul festivalului, care va fi publicat pe un CD cu ISBN. De asemenea, pe CD vor fi publicate şi lucrările metodico-ştiinţifice trimise în termenul limită specificat.


Paricipanţii vor primi:

• Programul festivalului;

• Diplomă de participare;

• CD (cu ISBN).Taxa de participare:

Taxa de participare va acoperi cheltuielile pentru organizarea festivalului, publicarea programelor, diplomelor de participare şi editarea unui CD cu ISBN.
Pentru cadrele didactice participante sau care au coordonat elevi participanţi la festival taxa de participare va fi stabilită de organizatori.
Taxa se achită de către fiecare participant o singură dată, indiferent de numărul lucrărilor prezentate sau coordonate.

Pentru elevi nu se percepe taxă de participare.

Taxa se achită în contul specificat de organizatori.SECŢIUNILE FESTIVALULUI

1. Expoziţie de machete funcţionale.

2. Expoziţie de postere şi afişe de promovare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar participante la festival.

3. Produse multimedia (reviste şi ziare tehnice, filme didactice, pagini web
pe tema festivalului realizate de elevi şi profesori).

4. Expoziţie de carte, auxiliare curriculare şi alte materiale didactice.

5. Seminar cu tema: „Strategii cross-curriculare în sprijinul dezvoltării
potenţialului creativ al elevilor în învăţământul tehnic”.

6. Workshop-uri şi mese rotunde tematice : „Exemple de bună practică
privind dezvoltarea personală şi profesională a elevilor prin intermediul
voluntariatului, în scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă”.Tema generală a workshop-urilor şi a meselor rotunde este „Creativitatea şi inovarea – factor cheie pentru dezvoltarea competenţelor personale, ocupaţionale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţi”, iar structura acestora va fi stabilită de organizatori în funcţie de solicitările participanţilor, specificate în fişele de înscriere.