Colegiul Universității „Ovidius“ din Constanța (UOC) anunță că festivitatea de deschidere a anului școlar 2020-2021 va avea loc miercuri, 16 septembrie 2020, începând cu ora 14.00 și va fi organizată în mediul online.

UOC, în cadrul proiectului „Pro Info – Pregătirea resursei umane în Informatică“, cod POCU/6/21/122837, a înființat Colegiul Universității „Ovidius“ din Constanța, acreditat prin Hotărârea ARACIP nr. 11/07.08.2020.

Universitatea „Ovidius” a organizat, în sesiunea septembrie 2020, primul concurs de admitere în cadrul Colegiului UOC. Programele de studii pentru care tinerii au putut opta au fost Analist programator și Administrator rețele locale și comunicații, cu o durată de trei semestre. Programele de studii oferite sunt de tip învățământ terțiar non-universitar, nivel ISCED 5.

Proiectul „Pro Info – Pregătirea resursei umane în Informatică“ este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1: Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul

superior în sprijinul angajabilității, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Cod apel: POCU/320/6/21/Operațiune compozită O.S. 6.7, 6.9. 6.10.