Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, anunţă competiţia de selecţie pentru 120 de burse doctorale şi 40 de burse postdoctorale în cadrul unui proiect european POSDRU. Potrivit unui comunicat de presă transmis luni, acordarea acestor burse are ca scop creşterea motivaţiei în rândul tinerilor doctoranzi, dar şi diversificarea opţiunilor pentru cariera în cercetare în domenii cum sunt cele socio-economice şi umaniste.

Bursele se adresează doar tinerilor care studiază în regiunile din care provin partenerii filialei clujene a Academiei Române (regiunea N-V), respectiv Academia Română-Filiala Iaşi (regiunea N-E), Institutul de Istorie Nicolae Iorga Bucureşti şi Institutul de Arheologie Vasile Pârvan Bucureşti (regiunea Bucureşti-Ilfov) şi Universitatea Lucian Blaga, Sibiu (regiunea Centru)

Un alt scop al proiectului este ca prin munca de cercetare a bursierilor să se dezvolte inclusiv structuri de colaborare naţională şi transnaţională, pe diferite domenii, între universităţi, centre de cercetare şi companii. Structurile astfel create vor da bursierilor acces la o bază infinit mai bună de informaţii şi cunoştinţe, ceea ce va asigura şi un nivel ridicat al cercetării, iar ulterior al dezvoltării carierei acestora.

Candidaţii interesaţi de aplicarea la aceste burse trebuie să fie ori doctoranzi cu frecvenţă, înscrişi cel mai devreme în 2011/2012. Pentru bursele postdoctorat, cei interesaţi trebuie să fi obţinut titlul de doctor cu maxim 5 ani înainte de participarea la competiţia de selecţie pentru programul postdoctoral. În ambele cazuri, tinerii trebuie să nu mai fi beneficiat anterior de bursă postdoctorală POSDRU.
Bursele doctorale au o valoare de 1.800 lei pe lună şi se acordă pe o perioadă cuprinsă între 5 şi 17 luni. Doctoranzii de anul II şi III au posibilitatea realizării de stagii de mobilitate internaţională de maxim 3 luni finanţate adiţional cu 4.200 lei/lună. Bursele postdoctorale sunt în valoare de 3.700 lei pe lună şi se acordă pe o perioadă de 17 luni. Înscrierea candidaţilor se poate face până în data de 8 mai 2014. AGERPRES