Universitatea Titu Maiorescu în parteneriat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti şi cu Institutul de Antreprenoriat din cadrul Universităţii de Ştiinte Aplicate din Frankfurt am Main, Germania, anunţă finalizarea cu succes a proiectului “Tineri antreprenori în spaţiul European. Promovarea ulturii şi dezvoltarea competenţelor antreprenoriale la studenţii universităţilor private şi publice din Bucureşti, prin parteneriat transnaţional”.

Proiectul a avut o durată de 18 luni şi a fost cofinanţat de către Uniunea Europeană, din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeste în oameni!”, Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”.

Implementat în perioada octombrie 2009 – martie 2011, proiectul a urmărit promovarea culturii antreprenoriale la studenţi ai celor două universităţi româneşti, interesaţi de o carieră ntreprenorială şi de iniţierea unei afaceri pe cont propriu.


Urmărind să aducă un plus de valoare pe termen lung în ceea ce priveşte integrarea studenţilor pe piaţa muncii europene şi pentru a promova o atitudine pozitivă faţă de cultura antreprenorială, Universitatea Titu Maiorescu a creat în cadrul proiectului Centrul de Resurse Antreprenoriale. Aici studenţii se pot înscrie în programele de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale şi găsesc resursele necesare pentru a se documenta în domeniu – acces on-line, o bibliotecă bogată în titluri din sfera carierei antreprenoriale şi o echipa de traineri şi consilieri care le poate oferi consultanţă.


În cadrul proiectului, echipa multidisciplinară de traineri şi consultanţi în carieră a beneficiat de un transfer de know-how şi bune practici de la experţii Institutului de Antreprenoriat al Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Frankfurt am Main (Fachhochschule Frankfurt am Main) şi a dezvoltat un pachet de resurse (Kit) pentru instruire antreprenorială care va fi folosit în următoarele programe de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale.


Participând la o sesiune de evaluare vocaţională pe durata proiectului, 164 de studenţi din grupul ţintă au beneficiat de o evaluare a potenţialului antreprenorial, folosind cele mai moderne instrumente: centrul de evaluare (assessment center) şi teste psihologice recunoscute internaţional, adaptate pe populaţia romanească. Fiecărui student evaluat i s-a înmânat un Profil psihologic, prezentându-i-se atât punctele forte, cât şi aspectele care necesită îmbunătăţire pentru a avea succes într-o carieră antreprenorială.


Proiectul a continuat cu programul de training ”Start spre afacerea ta! – Bazele antreprenoriatului” la care au participat 164 de studenţi, care au fost instruiţi de către o echipă formată din 3 experţi germani şi 9 traineri români cum să identifice oportunităţi de afaceri, să evalueze viabilitatea conceptului de business, să-şi creeze o strategie de marketing adaptată la nevoile pieţei, să-şi calculeze pragul de rentabilitate şi să facă un management financiar eficient. De asemenea, au fost iniţiaţi şi în procedura care trebuie urmată pentru obţinerea documentelor necesare dosarului de autorizare, constituire şi înmatriculare a persoanei juridice în Registrul Comerţului.


La finalul instruirii, transferul în practică al cunoştinţelor dobândite s-a concretizat prin elaborarea de către studenţi a peste 108 planuri de afaceri, evaluate ulterior de către traineri, oferind un feedback personalizat.
Pe durata proiectului, cei care au fost interesaţi să-şi materializeze ideea de afacere au beneficiat de consultanţă în cadrul Centrului de Resurse Antreprenoriale. La finalizarea perioadei de mplementare, 40 dintre studenţii implicaţi şi-au deschis o afacere individuală sau în colaborare, fiind premiaţi cu sume de bani.


Universitatea Titu Maiorescu şi partenerii săi au urmărit, prin obiectivele şi activităţile din cadrul proiectului, să vină în întâmpinarea nevoilor studenţilor care şi-au manifestat interesul pentru a-şi dezvolta propria lor afacere, facilitând astfel transferul de la şcoală la viaţa profesională şi asigurând oportunităţi sporite pentru participarea pe o piaţă a muncii europeană, modernă, flexibilă şi inclusivă.
Cei interesaţi pot obţine mai multe informaţii de la Ioana Panc, Coordonatorul Centrului de Consultanţă Psihologică şi Orientare în Carieră al Universităţii Titu Maiorescu sau de la Loredana Rapcea, Şef Cabinet Rector – tel/fax: 021/311.22.97, www.utm.ro; email: rectorat@utm.ro sau antreprenoriat@utm.ro.