Senatorii au adoptat, ieri, o propunere legislativa care prevede trecerea cazarmilor si a utilitatilor dezafectate ale Ministerului Apararii in patrimoniul consiliilor jude tene, respectiv cel al CGMB, pentru a fi transfor mate in spatii de inva tamant sau camine studentesti. In calitate de prima camera sesizata, Senatul a adoptat, cu 48 de voturi „pentru“, 33 de voturi „impotriva“ si o ab tinere, o propunere legislativa privind transformarea cazarmilor si utilitatilor deza fec tate ale Ministe rului Apararii in elemente de infra structura educa tionala

Cititi articolul complet aici