Proiectul romanesc Sistemul Educa tional Informatizat SEI a fost re com pensat de curand la Londra, in competitia eLearning Awards, unde a castigat Medalia de Aur la ca tegoria „Best e-learning project secu ring widespread adoption”.

Compania SIVECO Romania a casti gat Medalia de Aur pentru Sistemul Edu ca tional Informa ti zat (SEI), o distinctie presti gioasa obtinuta la cea mai dis pu tata categorie „Best e-learning project securing widespread adoption” a com petitiei internationale eLearning Awards 2010.

Cititi articolul complet aici