Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţi, se va face între 29 iunie şi 5 iulie, potrivit calendarului aprobat de MECTS.

Între 30 iunie şi 6 iulie se vor introduce în baza de date computerizată datele din fişele de înscriere, iar până pe 7 iulie se vor verifica de către părinţi şi candidaţi greşelile în baza de date computerizată. Potrivit MECTS, între 4 şi 6 iulie vor fi repartizaţi candidaţii pe locurile speciale pentru romi, iar în 12 iulie se va face prima repartizare computerizată în învăţământ liceal de stat.

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi se va face între 15 iulie şi 25 iulie. Candidaţii care nu au participat la prima repartizare computerizată sau nu au fost repartizaţi vor putea completa fişe de opţiuni între 14 iulie şi 19 iulie.

Cea de-a doua etapă computerizată a candidaţilor va avea loc în 22 iulie, iar depunerea dosarelor între 23 şi 25 iulie. Cea de-a treia repartizare computerizată va avea loc între 5 şi 7 septembrie. AGERPRES