investeste_in_oameni.jpgLa Sinaia se va desfasura primul focus grup din cadrul proiectului
„Formarea cadrelor didactice universitare si a studentilor in domeniul
utilizarii unor instrumente moderne de predare – invatare – evaluare pentru
disciplinele matematice, in vederea crearii de competente performante si
practice pentru piata muncii”.

In luna februarie a acestui an se va desfasura primul focus grup care va
avea drept scop armonizarea si corelarea curriculelor universitare in
disciplinele matematice, in cadrul proiectului strategic
POSDRU/56/1.2/S/32768 „Formarea cadrelor didactice universitare si a
studentilor in domeniul utilizarii unor instrumente moderne de predare –
invatare – evaluare pentru disciplinele matematice, in vederea crearii de
competente performante si practice pentru piata muncii”
.

Finantat din Fondul Social European, acest proiect se va derula pe o
perioada de 36 de luni, contribuind in mod direct la realizarea obiectivului
general al Programului Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor
Umane – POS DRU si se inscrie in domeniul major de interventie 1.2 „Calitate
in invatamantul superior”.

Partenerii Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
angrenati in acest proiect sunt: The Red Point, Agentia OSC, Universitatea
„Politehnica” din Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, Universitatea din
Pitesti, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Universitatea de
Vest din Timisoara, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, Universitatea
Tehnica din Cluj-Napoca si Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.

Focus grupul organizat in luna februarie la Sinaia este primul
dintr-o serie de focus grupuri care vor avea loc periodic; la acestea vor
lua parte aproximativ 30 de participanti, printre care cadre didactice de la
catedrele de matematica si ingineri din fiecare institutie partener in
proiect. Scopul acestor focus grupuri consta in organizarea unei reforme
curriculare in disciplinele matematice predate in universitatile tehnice din
Romania, prin armonizarea si corelarea curriculelor universitare ale
disciplinelor matematice in conformitate cu exigentele de pe piata muncii.

Se va analiza totodata eficacitatea si relevanta curriculelor
actuale de performanta si eficienta, in vederea dezvoltarii de cunostiinte
si competente pentru studentii care studiaza discipline matematice in
universitatile din Romania. In acest fel se va elabora si implementa un
program concret de formare a cadrelor didactice, dar si a studentilor
interesati din universitatile partenere, bazat pe dezvoltarea si armonizarea
de curriculum.

Ca si rezultate, focus grupurile realizate in cadrul acestui proiect
se vor concretiza in elaborarea unor cursuri si ghiduri in discipinele
matematice. „Ne dorim ca primul focus grup organizat in cadrul acestui
proiect sa fie de bun augur pentru toti actorii implicati, discutiile si
dezbaterile sa fie constructive si sa se concretizeze intr-o analiza a
disciplinelor matematice si a functionalitatii acestora la noi in tara,
gasindu-se solutiile potrivite in vederea reformarii curriculei in asa fel
incat sa vina in intampinarea cerintelor reale ale prezentului”
, spune
Corneliu Munteanu, Manager Proiect POSDRU/56/1.2/S/32768