Peste 24 de milioane de lei, din care fonduri nerambursabile de 23,9 milioane de lei, vor fi investite în modernizarea a două corpuri de clădire ale Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, potrivit unui comunicat transmis de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru.

Contractul de finanţare, care asigură resursele necesare pentru a moderniza şi îmbunătăţi condiţiile de studiu a peste 2.700 de studenţi, a fost semnat de către prof. univ dr. Adela Socol, reprezentant legal şi ordonator de credite al Universităţii din Alba Iulia, şi directorul general al ADR Centru, Simion Creţu, în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel.

„Studenţii noştri au nevoie de laboratoare moderne şi de un centru de pregătire cu funcţiuni multiple, de aceea, beneficiind de oportunitatea resurselor europene, am iniţiat această cerere de finanţare. Suntem convinşi că studenţii şi masteranzii vor aprecia interesul pe care îl manifestăm pentru dezvoltarea lor personală şi, împreună cu întreaga echipă a cadrelor didactice, după finalizarea proiectului, vom deveni mai performanţi, mai adaptaţi cerinţelor pieţei actuale”, a declarat Adela Socol, în momentul semnării acestui contract de finanţare.

Prin proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din cadrul corpului D şi a corpului H ale Universităţii ‘1 Decembrie 1918” se va investi o sumă totală de peste 24,3 milioane lei, din care 23,9 milioane lei, adică 98%, sunt alocate din bugetul Regiunii Centru al POR 2014-2020.

Proiectul prevede extinderea cu mai mult de 400 metri pătraţi a corpului de clădire „D”, precum şi modernizarea spaţiilor educaţionale şi eficientizarea energetică a clădirii. De asemenea, în cadrul investiţiei se vor achiziţiona echipamente şi tehnică pentru funcţiunile educaţionale ale corpului „H”: Centru de învăţământ şi cercetare multidisciplinară.

Echipa de management a universităţii estimează că data finalizării investiţiilor va fi imediat după începerea anului universitar 2021-2022, respectiv 30 noiembrie 2021. „Acest fapt înseamnă că, peste doi ani şi jumătate, studenţii de la toate facultăţile, respectiv Facultatea de Istorie şi Filologie, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, precum şi din Facultatea de Teologie Ortodoxă, vor avea condiţii mult mai bune de educaţie”, se arată în comunicatul citat.

„Universitatea ‘1 Decembrie 1918’ din Alba Iulia este relativ tânără în peisajul universitar naţional, dar şi-a ocupat un loc de frunte între instituţiile de prestigiu din sistemul românesc de învăţământ superior. (…). Această investiţie va avea ca rezultat sporirea capacităţii Universităţii albaiuliene de a anticipa şi a răspunde cerinţelor pieţei privind standardele şi calitatea academică, de a dezvolta noi programe, beneficiind de tehnologie şi echipamente moderne, pentru a oferi studenţilor competenţe multidisciplinare”, a declarat directorul general al ADR Centru, potrivit sursei citate. AGERPRES