paraschiv_gigel1.jpg
„Invatamantul romanesc se afla intr-un proces de armonizare si compatibilizare cu politicile comunitare, proces care presupune, printre altele, descentralizarea si intarirea autonomiei scolii pentru cresterea calitatii serviciilor educationale” – sustine Gigel PARASCHIV, managerul proiectului „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”.

– Domnule Director, spuneti-ne cateva cuvinte despre obiectivul general al proiectului pe care il coordonati „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”.

– Descentralizarea in educatie presupune redistribuirea responsabilitatilor, a autoritatii decizionale, a raspunderii publice si a resurselor de la nivel central la nivel local. Este necesar insa ca acest proces sa fie pregatit, prin dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme, prin actiuni inovatoare si sprijin pentru dezvoltarea personalului in contextul descentralizarii, prin formarea si dezvoltarea de retele de comunicare pentru imbunatatirea manageriala a functionarii unitatii scolare, pentru diseminarea bunelor practici si pentru raportarea periodica a rezultatelor obtinute din monitorizarea competentelor descentralizate.

Din aceasta perspectiva, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin acest proiect, si-a propus, ca obiectiv general, imbunatatirea managementului si capacitatii unitatilor de invatamant de a gestiona schimbarile antrenate de procesul de descentralizare la scara nationala, prin dezvoltarea serviciilor de consultanta si asistenta si a unor instrumente alternative pentru o mai buna constientizare a schimbarilor de catre entitatile interesate.

Proiectul se deruleaza in perioada 2009-2011 si a fost selectat prin Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane POS DRU, domeniul major de interventie 1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate.

– Care sunt, in opinia dumneavoastra avantajele obtinute in urma descentralizarii in invatamantul preuniversitar romanesc?

– Scoala contemporana se confrunta, atat in Romania, cat si in spatiul european, cu numeroase provocari sociale, culturale si economice, aspect care necesita initierea, elaborarea si implementarea unor strategii si politici specifice globalizarii si adecvarea scolii la exigentele societatii bazate pe cunoastere. In contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana, invatamantul romanesc se afla intr-un proces de armonizare si compatibilizare cu politicile comunitare, proces care presupune, printre altele, descentralizarea si intarirea autonomiei scolii pentru cresterea calitatii serviciilor educationale si administrarea mai eficienta a fondurilor publice alocate educatiei.

Pe parcursul ultimilor douazeci de ani, unitatile de invatamant au facut obiectul a numeroase reflectii si reforme elaborate la nivel interministerial, la nivel de comisii de dialog social, in dezbatere publica si propuneri legislative, in special in privinta nivelului de autonomie acordat. Scolile au fost investite cu puteri sporite in scopul administrarii mai eficiente a fondurilor publice dedicate educatiei si, mai ales in ultimii ani, a cresterii calitatii predarii-invatarii-evaluarii.

Obiective precum testarea exercitarii unor competente partajate si delegate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii catre comunitatea locala si scoala, imbunatatirea cadrului institutional si a proceselor de management financiar si de luare a deciziilor la nivelul scolilor si al autoritatii administratiei publice locale, dezvoltarea sistemelor de evaluare si monitorizare a managementului resurselor de care dispun scolile, intr-un mediu descentralizat, toate acestea vor permite intarirea autonomiei scolilor si sporirea implicarii comunitatii locale in ceea ce priveste gestionarea unor categorii de cheltuieli pentru invatamant.

Mai sunt multe intrebari la care se asteapta raspunsuri – analiza rezultatelor procesului de reforma si masurarea impactului masurilor de descentralizare asupra cresterii calitatii si eficientei educatiei fiind aspecte ale unui proces viu, in derulare.

– Spuneti-ne, va rog, care este grupul tinta identificat si ce actiuni se vor intreprinde in cadrul acestui proiect?

– Grupul tinta vizat in proiect este constituit, pe de o parte, din personal cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control din inspectoratele scolare, iar pe de alta parte, din membri ai Consiliilor de Administratie ale unitatilor de invatamant: cadre didactice si consilieri locali cu atributii in comisiile pentru educatie, invatamant si cultura.

Programul de formare derulat in proiect ii va abilita pe cursanti in domeniul managementului unei unitati de invatamant in contextul comunitatii locale in domenii precum: managementul resurselor, managementul financiar, managementul organizatiei scolare, managementului strategic, parteneriatului dintre scoala si comunitate si ii va ajuta sa promoveze initiative corecte in cadrul Consiliilor Locale pe care le reprezinta si a Consiliilor de Administratie ale scolilor, devenind astfel persoane resursa la nivel local. In plus, din cadrul acestora, vor fi selectati consilieri si asistenti, care vor acorda consultanta in birouri judetene infiintate, pentru a oferi suport tuturor categoriilor interesate de domeniile cheie ale descentralizarii.

– Spuneti-ne cateva cuvinte despre principalele etape de desfasurare ale proiectului „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”.

– Pentru compatibilizarea sistemului national cu sistemele europene, asigurarea calitatii educatiei, eficientizarea utilizarii resurselor si conectarea educatiei la nevoile comunitatii/pietei muncii, este necesara formarea unei resurse umane competente, constiente si responsabile de gestionarea competentelor descentralizate.

Acest proiect isi propune, intr-o prima etapa, sa formeze o categorie profesionala cu competente specifice pentru implementarea descentralizarii, care sa acorde suport in domeniul descentralizarii in cadrul unor structuri operationale (birouri de asistenta) la nivel central si la nivel judetean. Concomitent se va derula o campanie de comunicare care sa operationalizeze circuite de comunicare intre birourile de asistenta, institutiile care gestioneaza competente descentralizate si media. Pe tot parcursul derularii proiectului, vor avea loc activitati de informare privind implementarea descentralizarii la nivel national, prin instrumente informatice de diseminare si prin constituirea unei biblioteci oficiale a descentralizarii si a unei baze de date pentru monitorizare.

– Care este suma totala a proiectului si de unde vine finantarea pentru acesta?

– Acest proiect strategic, national, este finantat din Fondul Social European, cu un buget de 18.500.000 RON, inclusiv co-finantare nationala si contributia solicitantului si se deruleaza pe o perioada de 36 de luni, fiind implementat de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii in cadrul unui parteneriat public-privat.

– Cand se va incheia acest proiect, care este termenul sau limita si ce rezultate sunt asteptate?

– Proiectul se va incheia in anul 2011. Rezultatele sale anticipate vizeaza, pe de o parte, 1682 de persoane din unitati de invatamant, inspectorate scolare si Consilii locale, formate pentru a acorda asistenta pentru implementarea descentralizarii la scara nationala, iar pe de alta parte, crearea de mecanisme suport: site-ul www.edudescentralizare.ro, biblioteca virtuala a descentralizarii, o baza de date pentru monitorizarea la nivel judetean si raportarea catre organizatia centrala despre desfasurarea procesului la nivel national, ghiduri si metodologii in domeniile descentralizarii, birouri de asistenta al caror personal va acorda consultanta pentru implementarea corecta si eficienta a descentralizarii si cresterea gradului de constientizare a comunitatii asupra necesitatii unui raport scoala- comunitate real si eficient.

Aici puteti descarca brosura cu materialul complet