Formare de nivel internaţional pentru experţi dunăreni, sub egida Catedrei Internaţionale Onorifice SUERD

danubius_formare.jpgRomânia se numără printre cele 14 state europene care au aderat împreună, după cum se cunoaşte şi implementează din 2011, la Strategia UE pentru Regiunea Dunării – SUERD, în baza căreia vor putea primi finanţare, aferentă pe cei patru piloni anterior stabiliţi, proiectele şi iniţiativele majore din toate cele 41 de judeţe din ţara noastră, în special prin viitorul Program de Cooperare Teritorială destinat implementării SUERD, căruia îi sunt afectate în perspectiva următorilor 7 ani un total de 11, 8 miliarde Euro.

Deoarece este nevoie în toate regiunile de dezvoltare din România de o reunire a expertizei şi mobilizării resurselor interne pentru cuplarea la timp la mecanismele SUERD, Catedra Internaţională Onorifică în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), plasată sub Preşedinţia de Onoare a E.S. Ambasador Liviu Bota, în parteneriat cu Academia Română, lansează o serie de Sesiuni de Formare de tip post-universitar pentru afilierea şi integrarea în Reţeaua Naţională a Promotorilor, Facilitatorilor şi Experţilor SUERD (PROFEX).

Iniţiativa se bucură de sprijinul personal al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Prof. Univ. Dr. Ecaterina Andronescu, Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, cât şi al Înaltului Reprezentant al Preşedinţiei UE în România, E.S. Ambasador Kalliopi Avraam.

Modulul inaugural, intitulat “Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) – document cardinal pentru integrarea dezvoltării României în context dunărean”, se va desfăşura în parteneriat cu Universitatea Danubius, la Galaţi, în perioada 25-27 octombrie 2012 şi se adresează îndeosebi celor interesaţi din Regiunea de Dezvoltare Sud -Est, care lucrează sau doresc să activeze în viitor pe următoarele compartimente:

– birourile de promovare şi proiectare SUERD la nivelul judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor;

– administrarea axelor tehnice de implementare, în principal pentru cele trei domenii prioritare gestionate de România: infrastructura-navigabilitate; dezvoltarea turismului-patrimoniu cultural; protecţia mediului-managementul riscurilor;

– departamente specializate de consultanţă din sectorul public şi din cadrul agenţiilor de profil care lucrează în special în proiecte trans-frontaliere şi internaţionale;

– departamentele de cooperare internaţională din cadrul universităţilor şi centrelor de cercetare-dezvoltare;

– asociaţiile profesionale şi alte organizaţii care îşi propun să coopereze în proiectele prioritare şi majore prin SUERD;

– departamentele de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Afacerilor Europene, al altor ministere care gestionează domeniile prioritare SUERD.

Participanţii primesc, în urma unei evaluări practice finale, Certificat de Absolvire – “Modul de Formare pentru Promotori şi Facilitatori SUERD”, de tip post-universitar, cu anexa detaliată a modulelor şi modalitatea de evaluare, eliberat în co-tutela de către Universitatea Danubius din Galaţi şi Catedra Internaţională Onorifică în sprijinul SUERD, în parteneriat cu Academia Română.

Înscrierile se fac conform principiului “Primul venit-primul servit”, în baza completării Formularului de Înscriere (www.HouseofEurope.ro), până cel târziu în data de 23 octombrie 2012.