investeste_in_oameni.jpgÎn luna aprilie, la Sinaia, s-a desfăşurat sesiunea de formare a 16
specialişti, în cadrul programului „Tinerii împotriva violenţei”, care a
avut ca scop formarea competenţelor coordonatorilor judeţeni ai proiectului
în vederea susţinerii de sesiuni de formare a cadrelor didactice care vor
disemina şi implementa activităţi pe problematica prevenirii violenţei în
şcoli, în 8 zone din ţară (Bucureşti, Argeş, Dolj, Timiş, Mureş, Suceava,
Iaşi, Neamţ).

Proiectul „Tinerii împotriva violenţei” este un proiect strategic,
finanţat din Fondul Social European, pe o perioadă de 36 de luni. Acest
proiect contribuie în mod direct la realizarea obiectivului general al
Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – POS DRU
şi se înscrie în Domeniul major de intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi
formare profesională iniţială de calitate.

Obiectivul general al proiectului „Tinerii împotriva violenţei” vizează
dezvoltarea unor structuri şi mecanisme de informare, formare, monitorizare
şi comunicare la nivel local, regional şi naţional în domeniul prevenirii şi
combaterii fenomenelor de violenţă în şcoală.

Sesiunea de formare a specialiştilor s-a derulat pe parcursul a trei
zile. Temele abordate în prima zi a sesiunii au fost :

– Prezentarea proiectului „Tinerii împotriva violenţei” şi a
activităţilor derulate;

– Un mod diferit de a privi agresivitatea;

În ziua a doua a sesiunii de formare au fost abordate următoarele
teme:

– Strategii în reducerea comportamentelor agresive;

– Modalităţi de realizare a activităţilor educaţionale la clasă cu
scopul de a-i învăţa pe copii alternative comportamentale funcţionale la
violenţă.

În ziua a treia a sesiunii de formare au fost abordate următoarele
teme:

– Aplicatii practice utilizate în situaţii de agresivitate

– Modalităţi de evaluare a unui program de reducere a comportamentelor
agresive.

Pentru prezentarea conţinutului informaţional, au fost utilizate
metode activ participative (ice-breakers, exerciţii, studii de caz, jocuri
de rol). Aceste metode au pemis cursanţilor să coopereze, să facă schimb de
experienţă şi să îşi formeze şi să exerseze anumite competenţe necesare
susţinerii cursurilor de formare a cadrelor didactice.

Au existat două etape de evaluare a cursanţilor (faza de pretest şi
posttest). Pornind de la ipoteza că comportamentele agresive îndeplinesc o
anumită funcţie pentru copii, satisfac o nevoie, ascund un deficit de
abilitate sau deseori o problemă de sănătate mentală (ex. anxietate,
depresie) am încercat să identificăm care sunt modalităţile în care
participanţii la curs semnifică anumite comportamente agresive specifice şi
ce reacţii emoţionale şi comportamentale determină. Maniera în care adulţii
reacţionează la comportamentele agresive ale copiilor influenţează în mod
direct perpetuarea lor sau modificarea şi înlocuirea lor cu alternative
comportamentale adecvate (rezolvarea adecvată a conflictelor, gestionarea
emoţiilor de furie, teamă etc). În plus, maniera în care adulţii
reacţionează la o problemă de agresivitate este direct influenţată de modul
în care ei semnifică comportamentul respectiv şi modul în care percep
contextul în care apare. În consecinţă, pentru a atinge obiectivele de
învăţare cu copiii, adulţii au nevoie să înveţe să răspundă în acord cu
obiectivele supraordonate (ce are nevoie să înveţe copilul în acest context)
şi nu în acord cu propriile emoţii. Situaţia tipică în viaţa de zi cu zi
este că deseori avem reacţii faţă de comportamentele copiilor care au
legătură mai degrabă cu emoţiile noastre decât cu obiectivele supraordonate.

Rezultatele pretest arată că:

– Interpretarea cel mai des întâlnită în cadrul cursanţilor este cea
care semnifică comportamentele agresive ale copiilor într-o manieră
personală (e lipsă de respect, mă sfidează, o face intenţionat, vrea să mă
enerveze etc).

– Reacţia comportamentală a cursanţilor în situaţiile test au legătură
mai degrabă cu emoţiile lor decât cu obiectivele de învăţare supraordonate.

– Primul obiectiv al sesiunii de formare a fost cel de flexibilizare a
convingerilor profesioniştilor privitor la comportamentul agresiv. Cu alte
cuvinte am urmărit identificarea şi exersarea la nivel mental a unor
interpetări alternative privind cauzele comportamentelor agresive ale
copiilor.

Cursanţii au primit informaţii despre cum putem interveni în
reducerea comportamentelor agresive, cum putem interveni eficient în
reducerea comportamentelor agresive, cum putem construi activităţi
educaţionale la clasă cu scopul de a-i învăţa pe copii alternative
comportamentale funcţionale la violenţă, cum putem interveni în situaţii
particulare de agresivitate.

La finalul sesiunii de formare, s-a realizat o evaluare finală a
sesiunii (evaluarea posttest). S-a constatat că participanţii şi-au
modificat interpetările de tip personal atribuite comportamentelor agresive,
şi-au însuşit informaţiile despre metodele şi tehnicile prezentate şi au
dobândit competenţe de realizare sesiunilor de formare.