Colocviul anual al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) a avut loc la Beyrouth (Liban), în perioada 7-8 noiembrie 2017, pe tema calității în învățământul superior și cercetare, având ca obiectiv să asigure convergența forțelor francofone în acest domeniu.

Obiectiv atins: agențiile care se ocupă de calitate au adoptat Declarația de la Beyrouth privind întărirea rețelei FRAQ-SUP a agențiilor francofone de asigurare a calității, într-un spirit de solidaritate activă. AUF s-a angajat să contribuie la dezvoltarea acestei rețele și să sprijine universitățile pentru punerea în practică a demersului calității, recunoscută drept caracteristică majoră a Noului Spațiu Universitar Francofon.

Pe parcursul celor două zile, actorii francofoni ai evaluării, ai acreditării și ai asigurării calității, respectiv universitățile, agențiile și miniștrii veniți de pe toate continentele lumii și reprezentând diversitatea spațiului francofon, au expus concluziile trase din experiențele acumulate în francofonia universitară. Au amintit că demersul calității are sens doar dacă permite învățământului superior să amelioreze calitatea serviciului oferit, în special studenților și, împlicit, să contribuie într-o mai bună măsură la dezvoltarea locală și globală a societății. Au subliniat și faptul că este mai important drumul parcurs spre calitate decât conformarea la norme. Astfel, au amintit și importanța contextualizării demersului. Identificând convergențele posibile, au conturat noi piste de cooperare și au lansat o nouă dinamică care să îmbine solidaritatea activă și realismul, valorizând diversitatea care reprezintă forța francofoniei.

Adoptând Declarația de la Beyrouth, agențiile francofone reprezentate își exprimă dorința de a întări rețeaua francofonă a agențiilor de asigurare a calității, de evaluare și acreditare Fraq-Sup, adresându-se agențiilor din țările membre ale Francofoniei, pentru a contribui la dezvoltarea acțiunilor comune.

Acestea din urmă favorizează dezvoltarea culturii asigurării calității, schimbul de experiență și de bune practici, de mijloace, metode și informații și contribuie la crearea și dezvoltarea de instrumente de asigurare a calității externe în țările francofone.

Având în vedere rolul său de organism aflat în serviciul membrilor săi, AUF va sprijini agențiile să structureze și să dezvolte rețeaua francofonă Fraq-Sup. La cererea membrilor săi, Agenția se angajează să întărească rolul instituțiilor în aceste procese, sprijinindu-le, sensibilizându-i pe decidenții politici cu privire la necesitatea proceselor de asigurare a calității și punând în practică un nou instrument de sprijin pentru guvernanță, prin Noul Spațiu Universitar Francofon.

Prin aceste inițiative, instituțiile participante pun astfel calitatea în centrul demersului lor și urmăresc construirea, în cadrul spațiului global al învățământului superior, a unei alternative francofone care să răspundă nevoilor, să fie eficientă pe termen lung și să fie vizibilă pe plan internațional.

„Organizând acest colocviu la Beyrouth, Agenția universitară a Francofoniei a avut inițiativa de a reuni actorii francofoni de referință în domeniul asigurării calității, cu scopul de a asigura o convergență care va oferi spațiului universitar francofon instrumente puternice, care să îi permită să răspundă provocării legate de asigurarea calității formării, cercetării și guvernanței și să ofere, în acest domeniu, o alternativă francofonă vizibilă și recunoscută pe plan internațional”, precizează Jean-Paul de Gaudemar, rectorul AUF.