Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) a solicitat, miercuri, Guvernului, să cumpere calculatoare pentru elevi din banii nefolosiţi din Programul pentru şcoli, care oferea elevilor alimente la şcoală.
FSLI aminteşte că, potrivit prevederilor legale, s-a alocat, de la bugetul de stat, din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru anul şcolar 2019-2020, suma de 540.474.000 lei pentru Programul pentru şcoli al României, astfel: 79.181.000 lei pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi 38.402.000 lei pentru derularea măsurilor educative aferente; 196.435.000 lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi 38.402.000 lei pentru derularea măsurilor educative aferente; 188.054.000 lei pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie.
„Având în vedere faptul că, prin Hotărârea nr. 6/09.03.2020, a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, s-a dispus ‘suspendarea procesului de învăţământ în unităţile şcolare publice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, post liceal şi profesional, în perioada 11-22.03.2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcţie de evoluţia situaţiei la nivel naţional’, iar prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 s-a instituit starea de urgenţă pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile, stare de urgenţă prelungită, începând cu data de 15 aprilie 2020, cu 30 de zile (prin Decretul nr. 240/2020) este evident faptul că, de la data de 11 martie 2020, fondurile alocate de la bugetul de stat pentru Programul pentru şcoli al României au rămas nefolosite, din cauza suspendării cursurilor. Practic, fondurile neutilizate, la finele anului bugetar vor fi returnate la bugetul de stat! Un calcul aproximativ arată că această sumă nefolosită este de peste 160 de milioane de lei, sumă cu care s-ar putea achiziţiona, de exemplu, tablete suficient de performante pentru aproximativ 200.000 de elevi, aproape de numărul elevilor care nu pot participa în această perioadă la învăţarea on-line din cauza lipsei echipamentelor necesare pentru acest tip de învăţare”, se menţionează în comunicatul remis de FSLI.
În aceste condiţii, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită Guvernului României, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi autorităţilor administraţiei publice locale să acţioneze pentru ca, la rectificarea bugetară, sumele încă neutilizate, aferente Programului pentru şcoli, să poată fi folosite pentru achiziţionarea de terminale de tip desktop, laptop, tabletă funcţionale pentru elevi.
„Solicitarea noastră are la bază faptul că, pe perioada stării de urgenţă, realitatea ne-a arătat că există un număr semnificativ de elevi, proveniţi din zonele rurale şi din familii defavorizate, care nu au mijloacele tehnice necesare pentru a participa la activităţile didactice ce se desfăşoară în format online, întrucât nici unităţile de învăţământ, nici inspectoratele şcolare şi/sau autorităţile locale nu le-au pus la dispoziţie aceste dispozitive! Mai mult, în condiţiile în care există riscul ca procesul de învăţământ să se desfăşoare şi în anul şcolar 2020-2021, tot în sistem online, atunci este de datoria tuturor factorilor decizionali implicaţi în finanţarea învăţământului de stat, să pună la dispoziţia tuturor elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, terminale de tip desktop, laptop, tabletă funcţională. Pentru aceasta, trebuie identificate fondurile necesare pentru achiziţionarea acestora”, se menţionează în comunicatul semnat de preşedintele FSLI, Simion Hăncescu.
Obligaţia de achiziţionare a echipamentelor electronice dedicate învăţării online nu poate fi trecută în responsabilitatea familiilor elevilor, consideră FSLI.
„În acelaşi timp, trebuie şi pentru personalul didactic achiziţionate, din fonduri publice, mijloacele tehnice necesare. Doar după achiziţionarea, din fonduri publice, de către autorităţile publice, a acestor echipamente tehnice strict necesare, se poate garanta, în mod egal, fără privilegii şi fără discriminări, accesul la educaţie al tututor copiilor. Şi, numai după ce se asigură aceste mijloace tehnice, se pot institui obligaţii legale, atât pentru beneficiarii direcţi ai educaţiei, cât şi pentru personalul didactic, de a participa la învăţarea on-line, respectiv de a asigura un act instructiv – educativ de calitate în sistem on-line”, se precizează în comunicatul transmis de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ. AGERPRES