Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” oferă 34 de burse pentru sprijinirea elevilor, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor care au depus proiecte de cercetare. Pentru cele 34 de burse, oferite prin concurs de Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu”, pentru anul şcolar şi universitar 2017-2018, şi-au depus dosarul 62 de candidaţi din întreaga ţară.

Pentru a stabili o ierarhie echitabilă, care să reflecte obiectiv şi transparent atât performanţele şcolare, cât şi profilul social şi familial al fiecărui candidat, evaluarea dosarelor elevilor de liceu şi ale studenţilor a fost făcută pe baza unei grile de punctaj, în timp ce proiectele de cercetare ale masteranzilor şi doctoranzilor au fost evaluate şi notate de o comisie de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca„, se arată într-un comunicat transmis presei.

În urma evaluărilor, Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” desemnat, printre bursieri, 18 elevi provenind de la licee din întreaga ţară, 13 studenţi care studiază Economia, Literele, Muzica, Teologia sau alte domenii, precum şi 3 masteranzi şi un doctorand.

„Mergem pe ideea de proiecte interdisciplinare care să faciliteze dialogul între teologie şi ştiinţe, teologie şi bioetică, artă, politică, sunt tot felul de domenii. Să fie o punte şi pentru teologi care vor să se apropie de ştiinţe şi pentru cei din domeniul ştiinţelor care vor să se apropie de teologie”, a declarat Bogdan Ivanov, purtător de cuvânt al Mitropoliei Clujului.

Fundaţia va încheia, cu fiecare bursier, un contract în care vor fi prevăzute drepturile şi obligaţiile ambelor părţi pe toată durata derulării bursei. Bursele pentru elevi, în cuantum de 200 de lei lunar, şi cele pentru studenţi şi masteranzi, în cuantum de 300 de lei lunar, se acordă pe o perioadă de 9 luni. Bursa pentru doctoranzi, care este de 400 de lei lunar, se acordă pe o perioadă de 12 luni, toate începând cu data de 15 noiembrie 2017.

Fondul alocat pentru bursele anului şcolar şi universitar 2017-2018 este de 77.700 lei. Până în prezent, Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 295 de burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 751.800 lei. AGERPRES