Proiectul „Cooperare și dezvoltare pentru o comunitate durabilă” își propune să consolideze capacitatea organizațiilor non-guvernamentale de și pentru tineret de a se implica în formarea și promovarea dezvoltării domeniului de tineret, în județele Sibiu și Hunedoara. Acesta este implementat de către Fundația Națională pentru Tineret, alături de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș.

Nevoia implementării unui astfel de proiect s-a constatat în urma multiplelor consultări cu tinerii din județele vizate și nu numai, prin care aceștia au accentuat faptul că este important să existe colaborare între autorități și mediul ONG, precum și faptul că este necesară implicarea acestora în luarea deciziilor ce îi afectează în mod direct sau indirect.

Proiectul se adresează în primul rând, reprezentanților organizațiilor neguvernamentale din județele vizate, dar și autorităților locale ce lucrează în domenii cu incidență directă sau indirectă în aria tineretului. În ultimul rând, proiectul vizează și simpli locuitori din județele vizate, ce activează la nivelul unui ONG.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Minim 20 de parteneriate dezvoltate între zona nonguvernamentală și autoritățile locale din Sibiu și Hunedoara.

2. Participarea în cadrul activităților de formare a cel puțin 100 de reprezentanți din mediul ONG și ai autorităților locale.

3. 40 de persoane implicate în activitățile de mentorat propuse la nivelul proiectului.

4. Realizarea unei cercetări cantitative privind nevoile tinerilor, respectiv a unei calitative privind modul de cooperare dintre societatea civilă și autorități în județele vizate.

5. Promovarea cooperării dintre instituțiile publice și ONG-uri prin realizarea unui ghid de bune practici.

Rezultate așteptate:

1. 20 de parteneriate de dezvoltare locală între zona nonguvernamentală și autoritățile locale din Sibiu și Hunedoara.

2. Participanții în cadrul proceselor educaționale si de mentorat devin multiplicator ai cunoștințelor si abilitaților dobândite – promotori ai cooperării între ONG-uri și autorități publice locale.

3. Un ghid de bune practici cu exemple din cadrul județului Sibiu, respectiv Hunedoara.

4. Cercetarea privind nevoile tinerilor din județele Sibiu și Hunedoara va putea fi utilizata la inițierea procesului de reînnoire a strategiilor județene de tineret (care are ca ultim an de implementare anul 2021).

De-a lungul celor 14 luni de implementare, se vor desfășura 3 mari activități ce vor ajuta la îndeplinirea obiectivelor propuse: cursuri de formare, mentorat și cercetarea calitativă și cantitativă.

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului care face obiectul Contractului de finanțare este de: 420.254,01 lei.

Perioada de implementare a proiectului: Iunie 2022-Iulie 2023. Cod proiect 151285