La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc în cadrul Senatului festiv Gala performanţelor sportive universitare. Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin Nedeff, Preşedintele Senatului, a declarat că sunt premiaţi studenţii Universităţii pentru rezultatele obţinute la competiții universitare internaționale și naționale.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, şi-a propus să sărbătorească performanța și rezultatele obținute de către echipele reprezentative ale Universității la Jocurile Mondiale Universitare, Jocurile Europene Universitare și Campionatele Naționale Universitare (Atletism, Înot, Badminton, Judo, Handbal, Volei).

În cadrul acestei gale, Senatul Universităţii a oferit diplome de excelenţă sportivilor şi antrenorilor  care prin rezultatele obţinute au promovat imaginea şi fairplay-ul sportiv şi academic. La acest eveniment au participat peste 200 de persoane (sportivi, antrenori, reprezentanți ai instituțiilor publice locale, reprezentanți ai cluburilor sportive din Bacău, studenți, cadre didactice).