isvoranu_gheorghe_.jpgIntrarea în vigoare, începând de miercuri, 9 februarie, a Legii educaţiei naţionale aruncă în haos întreg sistemul de învăţământ, a declarat Gheorghe Isvoranu, preşedinte al Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret”, în deschiderea lucrărilor Consiliului Naţional, ce se desfăşoară loc la Bucureşti.


Sindicaliştii atrag atenţia ministrului Educaţiei că le-a promis partenerilor sociali că Legea educaţiei naţionale nu va intra în vigoare decât la începutul anului şcolar 2011-2012.

„Cu încălcarea regulilor dialogului social în mod unilateral, guvernul din care faceţi parte a modificat această dată, legea intrând în vigoare cu câteva excepţii, azi, 9 februarie, în mijlocul anului şcolar, fără să existe Normele metodologice de aplicare a acestei legi”, a afirmat Marius Nistor, preşedinte executiv al FSLI „Spiru Haret”. În opinia sindicaliştilor, învăţământul se va confrunta cu un vid legislativ, cu atât mai mult cu cât Ministerul Educaţiei şi-a alocat prin lege un termen de opt luni pentru a elabora cele aproape 100 de regulamente, metodologii, norme prevăzute de Legea educaţiei naţionale. În consecinţă, susţin sindicaliştii, unităţile de învăţământ preuniversitar, palatele şi cluburile elevilor, casele corpului didactic şi alte unităţi din învăţământ nu mai pot funcţiona pentru că regulamentele privind organizarea şi funcţionarea acestora sunt abrogate prin această lege.


Mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, inclusiv concursul pentru ocuparea posturilor vacante, nu se poate derula pentru că atât metodologia, cât şi calendarul mişcării sunt abrogate; gradele didactice, de asemenea, nu mai pot fi acordate, în condiţiile în care metodologia este abrogată. „Punerea în practică a unor dispoziţii din lege la mijlocul anului şcolar face imposibilă desfăşurarea actului de învăţământ şi va trebui să vă asumaţi, domnule ministru, efectele juridice în urma desfiinţării personalităţii juridice a unor unităţi de învăţământ, a drepturilor personalului didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi grad didactic I de a beneficia de reducerea normei didactice cu două ore, cu lipsa cadrelor didactice, prin vacantarea catedrelor ca urmare a pensionărilor la mijlocul anului şcolar”, a afirmat Isvoranu.


Aceaşi situaţie, spun sindicaliştii, este şi în învăţământul universitar, iar singura soluţie ar fi ca ministrul şi guvernul din care face parte să respecte data iniţială de intrare în vigoare a Legii educaţiei naţionale, începând cu anul şcolar şi universitar 2011-2012, timp în care ministerul poate elabora toate normele şi metodologiile de aplicare a legii. În caz contrar, sindicaliştii îl fac direct răspunzător pe ministrul Educaţiei nu numai de haosul din sistem, cât şi de posibilele proteste fără precedent în învăţământ, care de data aceasta vor cuprinde şi tot învăţământul universitar. AGERPRES