Universitatea din Oradea a primit, din partea ARACIS, cel mai mare calificativ, „Grad de încredere ridicat”, validat în şedinţa de pe 21 martie 2019, a anunţat Universitatea Oradea.

Calificativul a fost acordat în urma vizitei instituţionale de evaluare externă ARACIS, care s-a desfăşurat la Universitatea din Oradea în octombrie 2018, unde au participat experţi evaluatori ai ARACIS, cadre didactice din România, din străinătate şi studenţi.

În cadrul vizitei au fost evaluate 21 de programe de studii de licenţă şi un domeniu de studii de master, fiind mărită capacitatea de şcolarizare pentru patru programe de studii: Informatică – 75 studenţi, Asistenţă medicală generală – 75 studenţi, Fizică medicală – 50 studenţi şi Kinetoterapie şi motricitate specială – 90 studenţi.

Potrivit ARACIS, „scopul evaluării externe a fost acela de a identifica şi de a certifica măsura în care Universitatea din Oradea răspunde interesului public şi se preocupă de: creşterea calităţii educaţiei şi cercetării ştiinţifice, organizarea eficientă a structurilor instituţionale, administrative şi manageriale, monitorizarea rezultatelor şi performanţelor academice ale Universităţii, contribuind prin aceasta la promovarea încrederii publice în regulile şi standardele de acordare a calificărilor universitare, respectiv a diplomelor, de către Universitate.”

Printre punctele tari identificate de echipa de experţi evaluatori se numără: oferta educaţională, la toate nivelele de programe de studii, diversificată şi adaptată la cerinţele pieţei muncii, care include şi programe de studii de licenţă şi master cu predare în limbi străine, campusul modern care oferă, într-o zonă integrată, facilităţi educaţionale, de cercetare, de recreere pentru studenţi etc., colaborarea bună cu mediul socio – economic, care oferă posibilitatea realizării de stagii de practică şi care absorb absolvenţii universităţii în majoritatea domeniilor, dezvoltarea de proiecte internaţionale prin care, de la ultima evaluare, în Universitate au fost atrase fonduri semnificative şi creşterea vizibilităţii internaţionale în domeniul cercetării ştiinţifice prin mărirea numărului de lucrări cu cotare ISI.

Conducerea Universităţii din Oradea şi-a asumat un plan de măsuri care să răspundă recomandărilor şi observaţiilor ARACIS, astfel încât să reducă punctele slabe şi să fructifice oportunităţile identificate în urma vizitei instituţionale.

„Doresc să mulţumesc tuturor cadrelor didactice, studenţilor, personalului administrativ şi colaboratorilor din mediul socio – economic care s-au implicat pentru ca vizita instituţională să se desfăşoare în cele mai bune condiţii şi care contribuie în permanenţă la reuşitele Universităţii din Oradea”, a declarat rectorul Universităţii Oradea, Constantin Bungău. AGERPRES