Grădiniţă şi şcoală de vară pentru copiii din Dărmăneşti

Sub coordonarea Casei Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău, Şcoala cu Clasele I – VIII Nr. 3 Dărmăneşti, Grădiniţa Nr. 3 Dărmăneşti – Centrul de Documentare şi Informare “Al. I. Cuza” Dărmăneşti, în parteneriat cu Şcoala cu Clasele I – VIII Nr. 2, Grădiniţele Nr. 1, 1 bis, 2 şi 4 Dărmăneşti, Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Dărmăneşti, Primăria şi Consiliul local al Oraşului Dărmăneşti, Poliţia Oraşului Dărmăneşti, Congregaţia “Surorile Carmelitane” ale Sfintei Tereza – Torino şi cu Parohia Romano – Catolică Dărmăneşti, organizează în perioada 13 august – 3 septembrie, în al patrulea an consecutiv, Grădiniţa şi şcoala de vară pentru copii înalt abilitaţi.

Aceasta se va desfăşura la Grădiniţa Nr. 3 Dărmăneşti – Centrul de Documentare şi Informare “Al. I. Cuza” Dărmăneşti, iniţiatoare şi coordonatoare fiind, educ. Maria Antohe.

Proiectul se adresează unui grup de 40 de copii preşcolari şi şcolari înalt abilităţi, care fac faţă cu succes cerinţelor unei grădiniţe şi şcoli cu program normal. Acţiunea a fost iniţiată cu scopul de a stimula copii cu performaţe înalte, de a-i identifica, de a întocmi programe diferenţiate şi / sau servicii suplimentare, faţă de cele oferite în grădiniţa şi şcoala obişnuită, de a-i motiva pentru frecventarea grădiniţei şi şcolii de vară, dar şi cu scopul antrenării tuturor factorilor care aparţin comunităţii locale, în acest proiect educaţional.

Totodată grădiniţa şi şcoala de vară îşi propun respectarea principalelor caracteristici ale personalităţii copiilor, încurajarea şi afirmarea talentelor, prin parcurgerea unui curriculum îmbogăţit, structurat pe domenii, pe niveluri, pe grade de dificultate, dar şi eliminarea sincopelor în educaţia şi instrucţia copiilor pe timpul verii.

De asemenea, se urmăreşte educarea copiilor în sensul asimilării elementelor de bază ale principalelor limbaje neconvenţionale (scris, citit, calcul matematic), stimularea acestora în vederea cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat, a potenţialului creativ, a intuiţiei şi imaginaţiei acestuia, precum şi formarea motivării pentru învăţare, considerată ca activitate socială.

Proiectele tematice şi opţionale ale grădiniţei şi şcolii de vară sunt:

– grădiniţa, şcoala şi familia – abandonul şcolar;

– micii ecologişti – prietenii naturii;

– darurile naturii;

– prietenul meu calculatorul;

– program de învăţare a limbii engleze şi franceze;

– educaţie rutieră, educaţie pentru viaţă;

– grafică şi pictură – fantezie şi culoare;

– să scriem frumos;

– lumea poveştilor;

– călătorie imaginară prin ţara mea;

– sănătatea se păstrează cu dinţii.

Pe parcursul a două săptămâni grădiniţa şi şcoala de vară au un program de activitate diversificat, atractiv şi flexibil, construit pe un curriculum la decizia acestora, cu scopul sensibilizării copiilor înalt abilitaţi, dar şi a părinţilor.

Activitatea este centrată pe copii şi se desfăşoară cu suportul unor proiecte tematice atractive cu competenţe sporite, care încurajează comunicarea, jocul interactiv, cunoaşterea, autocunoaşterea şi creativitatea. Totodată ele au menirea de a promova un mediu stimulativ şi integrativ, încurajând explorarea şi investigarea independentă la nivelul preşcolarilor. Se respectă nevoia de joc, de mişcare, de relaxare a copiilor, dar şi ritmul şi potenţialul fiecărui copil.

Astfel se poate adapta un demers educaţional, conform abilităţilor copiilor, valorificându-se totodată potenţialul intelectual şi motivaţional, intrinsec lor. “Este o bună ocazie pentru noi, în calitate de coordonatori ai unui proiect educativ specific vacanţei de vară, să ne implicăm în desfăşurarea unor activităţi cu caracter extracurricular. În acest context încercăm să cunoaştem cât mai bine preocupările tuturor colegilor noştri, mai ales a celor din din judeţ, care coordonează Centre de Documentare şi Informare”, a declarat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.