gradinita.jpgZeci de copii din cartierele Viişoara şi Sărata din municipiul Bistriţa, care provin din familii dezavantajate, vor fi cuprinşi în această vară în cadrul unui proiect derulat de administraţia locală cu fonduri externe, care include inclusiv existenţa unei grădiniţe estivale şi a unei şcoli de vară pentru aceştia.

Potrivit unei informări publicate pe site-ul Primăriei Bistriţa, municipalitatea, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 7, implementează în perioada 1 aprilie – 30 septembrie activităţi suplimentare în cadrul proiectului „Învaţă împreună cu mine”, finanţat prin Apelul „Sinergii pentru viitor – copii în situaţii de risc”, din cadrul Programului RO10. Acest program este derulat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), 2009-2014.

Valoarea majorată a proiectului este de aproape un milion de lei, finanţarea fiind asigurată integral.
Calendarul noilor activităţi cuprinde extinderea serviciilor programelor complementare educaţionale „Şcoala după şcoală” şi „Grădiniţa estival” cu încă două grupe la fiecare; dezvoltarea de activităţi educative extraşcolare, de recreere şi socializare în vederea sprijinirii a 58 de copii proveniţi din familii dezavantajate din localităţile Viişoara şi Sărata, dintre care 25 de etnie romă; includerea a 120 de elevi în noul program denumit „Şcoala de vară”, unde vor participa la diferite ateliere şi activităţi de educaţie non-formală; dezvoltarea de reţele de dialog social între şcoală, părinţi şi comunitate în vederea combaterii discriminării grupurilor sociale vulnerabile.

Scopul proiectului este întărirea coeziunii sociale şi reducerea diferenţelor sociale pe plan local, prin implementarea de programe adresate copiilor şi părinţilor aflaţi în situaţie de risc social. AGERPRES