grant_thornton.jpgGrant Thornton Romania a organizat marți, 12 martie, primul seminar interactiv cu tema „Reglementări, controverse și perspective contabile și fiscale”. Evenimentul face parte din programul de comunicare pe care compania și-a propus să-l deruleze în perioada următoare în mai multe orașe din România. Scopul programului este acela de a informa agenții economici cu privire la modificările din domeniile fiscal și contabil și la modalitățile eficiente de abordare a acestora.

Seminarul de la București a avut loc la Hotel Intercontinental și a reunit peste 50 de participanți, majoritatea Directori Financiari, în companii cu domenii de activitate variate. Temele dezbătute în cadrul întâlnirii au făcut referire la provocările privind închiderea exercițiului financiar 2012 și pregătirea declarației anuale de impozit pe profit, noutăţile legislative care trebuie avute în vedere în cursul anului 2013, modificările normei contabile, impactul fiscal generat de aplicarea IFRS de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată, dar și principalele diferențe între IFRS și normele contabile românești.

Prezentările s-au axat pe relatarea unor studii de caz și exemple concrete pentru a oferi o perspectivă clară celor prezenți referitor la aplicarea corectă a legislației în vederea întocmirii declarației anuale 101 privind impozitul pe profit. Alocutorii au fost flexibili, permițând participanților să expună situațiile cu care se confruntă, oferindu-le acestora răspunsuri și soluții posibile.

Seminarul s-a dorit a fi o sesiune interactivă în cadrul căreia organizatorii au adresat întrebări audienței cu scopul vădit de a clarifica cele prezentate. Pe întreg parcusul sesiunii participanții au solicitat clarificări legate strict de subiectele prezentate, cât și de domeniu fiscal, în general.

Unul dintre aspectele importante subliniate în timpul seminarului a fost raportarea în permanență la cadrul legislativ și adaptarea la modificările semnificative ale acestuia. S-a concluzionat că sistemul fiscal românesc are un caracter complex, prezentând numeroase modificări la care agenții economici sunt nevoiți să se raporteze în permanență. Astfel, pentru a întocmi o declarație corectă, sunt necesare cunoașterea și înțelegerea temeinică a reglementărilor fiscale în vigoare. Considerarea acestor schimbări elimină situațiile neplăcute cu care se poate confrunta departamentul financiar-contabil al companiilor și asigură acuratețe în stabilirea tratamentului fiscal pentru veniturile și cheltuielile înregistrate în gestiunea unei companii.

Au fost prezentate și dezbătute noutățile legislative pe care le aduce anul 2013. Discuțiile au avut un caracter tehnic pronunțat, totodată subliniindu-se impactul acestor modificări asupra afacerilor și poziția mediului de afaceri din România față de acestea.

Organizațiile dinamice cunosc necesitatea aplicării rațiunii şi instinctului în luarea deciziilor. Aceasta este modalitatea în care Grant Thornton România își îndrumă zilnic clienţii săi, îmbinând expertizele tehnice recunoscute la nivel internațional cu intuiția, cunoaşterea, încrederea dobândită din experiența vastă pe care o deține în sectorul în care activează, alături de înțelegerea profundă a activităților și necesităților clienților săi.

Prin intermediul rețelei eficiente și a echipelor desemnate pentru deservirea clienților și a partenerilor, Grant Thornton România oferă perspective și alternative desfășurându-și activitatea într-un mod la fel de activ și flexibil ca al acestora. Beneficiul real pe care îl oferă organizațiilor dinamice constă în îndrumarea de perspectivă și aprofundată, abordare ce conduce la deblocarea afacerilor clienților săi, precum și îmbunătățirea potențialului de creștere al acestora.