Grupul Şcolar „Nicolae Teclu” Copşa Mică a gazduit în perioada 22-26 martie 2010 o reuniune a proiectului Comenius „Optimizarea performanţelor calculatoarelor cu ajutorul elevilor”, la care au participat echipele de proiect din toate ţările partenere (România, Germania şi Polonia) întrunind un număr de 40 elevi şi 16 profesori.

Programul reuniunii a debutat cu vizitarea şcolii şi evidenţierea importanţei ei pentru comunitate, delegaţia de profesori şi elevi implicaţi în proiect fiind primită într-un cadru festiv de primarul oraşului Copşa Mică. Acesta a prezentat pentru invitaţi un scurt istoric al oraşului şi a apreciat importanţa colaborării elevilor şi profesorilor din ţări diferite pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea proceselor instructiv-educative din şcolile partenere.

Obiectivul principal al vizitei a fost participarea elevilor la ateliere de lucru care să le permită acestora să se cunoască şi mai ales, să înveţe unii de la alţii. Elevii grupaţi în echipe mixte români-germani-polonezi au avut diverse sarcini de lucru (asamblări de componente, instalări de programe, mentenanţa sistemelor de calcul, diagnoza şi recunoaşterea defectelor, rezolvarea unor probleme tehnice) şi au colaborat pentru găsirea celor mai bune soluţii de rezolvare. Profesorii au lucrat de asemenea împreună la elaborarea unui auxiliar curricular care să cuprindă aspecte legate de asamblarea unităţii centrale, instalarea sistemelor de operare şi modalităţi de optimizare a performanţelor calculatoarelor.

Apreciind implicarea activă a participanţilor (atât a elevilor cât şi a profesoilor) la activităţile programate, s-a convenit organizarea într-un mod asemănător a viitoarelor reuniuni din Germania şi Polonia.