Guvernul a aprobat miercuri o hotărâre privind alocarea unor sume defalcate din TVA pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor, informează Biroul de presă al Executivului.

„Astfel, se repartizează pe judeţe suma totală de 12.591 mii lei din care 9.600 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, iar 2.991 mii lei pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special”, precizează sursa citată.

Totodată, actul normativ prevede modul de repartizare pe judeţe şi la nivelul Capitalei a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti: „astfel, din suma totală de 83.807 mii lei, 59.000 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, iar 24.807 mii lei pentru plata sumelor prevăzute din hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile preuniversitar de stat”. AGERPRES