Guvernul a aprobat o Hotarare privind infiintarea, organizarea si functionarea, incepand cu anul universitar 2008-2009, a Colegiului National de Afaceri Interne, in cadrul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

Colegiul asigura organizarea si desfasurarea unor programe de studii pe probleme subsumate afacerilor interne, pentru formarea continua a ofiterilor de conducere de nivel superior si a expertilor M.I.R.A., a personalului din institutii ale sistemului national de aparare si siguranta nationala, a conducatorilor din administratia publica centrala si locala, a reprezentantilor societatii civile, precum si a altor persoane din tara si strainatate cu nevoi de formare in domeniul de referinta.

Potrivit hotararii adoptate de Guvern, regulamentul de organizare si functionare a Colegiului se aproba prin ordin al ministrului Internelor si Reformei Administrative. De asemenea, planurile de invatamant se avizeaza de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si se aproba de catre ministrul Internelor si Reformei Administrative. Sistemul cursurilor se stabileste si se dezvolta potrivit aprobarii conducerii M.I.R.A., iar cursantii se selectioneaza pe baza criteriilor stabilite de Colegiu. Pentru personalul din M.I.R.A., activitatile de formare continua din cadrul Colegiului sunt incluse in categoria cursurilor de cariera, mentioneaza comunicatul Guvernului.

Totodata, potrivit cadrului adoptat de Guvern, cursurile se finalizeaza in modalitatea stabilita prin regulamentul de organizare si functionare si in planurile de invatamant, iar absolventilor li se elibereaza diplome de studii postuniversitare de specializare. Pentru personalul propriu, cheltuielile de personal vor fi suportate din bugetul M.I.R.A. Personalul necesar pentru operationalizarea Colegiului National de Afaceri Interne se asigura cu incadrarea in numarul maxim de posturi in finantare aprobat Ministerului Internelor si Reformei Administrative, se mai arata in comunicatul mentionat.