ministerul_educatiei.jpgGuvernul a aprobat cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și universitar de stat pentru anul școlar 2016-2017, printr-o hotărâre adoptată pe 13 aprilie. Stabilirea cifrelor de școlarizare pentru viitorul an școlar este în concordanță cu obiectivele asumate prin Strategia Europa 2020, respectiv reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la 11,3% și reducerea cu cel puțin 580.000 a numărului de persoane care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei și a excluziunii sociale.

În ceea ce privește învățământul preuniversitar, locurile alocate asigură cuprinderea generației de copii/elevi cu vârsta între 3 și 18/21 de ani în învățământul preuniversitar, inclusiv în cel special, precum și înscrierea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2016, inclusiv.

Potrivit sursei citate, cifrele de școlarizare se mențin la nivelul celor aprobate pentru anul 2015-2016 pentru învățământul de masă, la nivelurile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal, artă și sportiv. Astfel, pentru anul școlar viitor sunt prevăzute pentru educația timpurie 665.000 de locuri, pentru învățământul primar – 925.000 de locuri și pentru învățământul gimnazial – 810.000 de locuri. Pentru clasa a IX-a, învățământ liceal – frecvență/zi, actul normativ prevede 176.000 de locuri, pentru clasa a IX-a seral și frecvența redusă – 17.000 de locuri, la clasa a XI-a, învățământ cu frecvența seral – 15.000 de locuri, pentru învățământ profesional – 53.000 de locuri, iar pentru stagii de practică 5.000 de locuri. Pentru învățământul terțiar non universitar (postliceal) sunt alocate 28.000 de locuri.

Guvernul precizează că numărul de elevi cuprinși în învățământul profesional a crescut în anul școlar 2015-2016 față de 2013-2014, de la aproape 26.500 la peste 65.000 (o creștere de 246%). Dacă în 2011-2012, ponderea elevilor cuprinși în învățământul profesional din totalul elevilor din învățământul profesional și tehnic era de 6,4%, în 2015-2016 procentul a crescut la 21,2%.

În ceea ce privește învățământul superior, pentru 2016-2017 s-a aprobat o cifră de școlarizare reprezentând 62.000 granturi de studiu pentru licență. Granturile vor fi repartizate prin ordin al ministrului Educației și vor fi acordate pe perioada ciclului de studii.

Cifra de școlarizare propusă pentru 2016-2017 se va încadra în finanțarea aprobată pentru anul 2016 și va respecta previziunea bugetară pentru 2017 și 2018. În același timp, se are în vedere respectarea țintei asumate în Strategia Europa 2020 privind ponderea absolvenților de învățământ terțiar de vârstă 30-34 ani.

Cifra de școlarizare propusă pentru 2016-2017 la învățământul universitar de master este 35.600 granturi de studii, care vor fi repartizate instituțiilor de învățământ superior de stat prin ordin al ministrului Educației. Pentru ciclul universitar de doctorat cifra de școlarizare pentru 2016-2017 este de 3.000 granturi de studii, iar pentru rezidențiat 4.000 de locuri.

Pentru instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de siguranță națională, pentru 2016-2017 au fost alocate 1.537 de granturi de studiu pentru licență, 472 de granturi de studiu pentru master și 25 pentru doctorat.

Pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, țări învecinate sau diaspora sunt alocate în învățământul preuniversitar 1.800 de locuri (cu bursă și fără bursă) cu finanțare totală sau parțială din bugetul Ministerului Educației, 3.705 locuri cu finanțare totală sau parțială în învățământul superior (atât cu bursă, cât și fără bursă) și 500 de luni-bursă pentru cadre didactice sau practică studenți.

Pentru cetățenii străini, sunt alocate în învățământul preuniversitar 1.800 de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul Ministerului Educației, 3.520 locuri cu finanțare totală sau parțială în învățământul superior (atât cu bursă, cât și fără bursă) și 1.700 de luni-bursă pentru cadre didactice sau practică studenți. AGERPRES