Guvernul a aprobat Strategia privind reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii

clasa goala2.jpgGuvernul a aprobat Strategia privind reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii, document programatic ce îşi propune ca obiectiv principal reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii cu şase procente, de la 17,3% în 2013 la 11,3% în 2020, atingând astfel ţinta asumată de România în cadrul Strategiei Europa 2020.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, strategia conţine mecanisme şi măsuri care urmează să fie implementate până în 2020, în scopul reducerii procentului tinerilor cu vârsta între 18-24 de ani care au finalizat cel mult clasa a opta şi nu urmează nicio altă formă de şcolarizare sau formare profesională.

“În 2013, rata de părăsire timpurie a şcolii a fost de 17,3%, ceea ce a plasat România pe locul al cincilea în Uniunea Europeană, singurele ţări cu o rată mai mare fiind Italia, Portugalia, Spania şi Malta. Fenomenul de părăsire timpurie a şcolii predomină în rândul unor grupuri aflate în situaţie de risc, cum ar fi tinerii din comunităţile rurale, tinerii provenind din familii cu venituri modeste, romi şi alte minorităţi, precum şi elevii care au repetat cel puţin un an sau care au abandonat şcoala. Părăsirea timpurie a şcolii are implicaţii sociale şi economice importante”, precizează sursa citată.
Documentul, se arată în comunicat, conţine patru piloni şi şase programe reprezentative, care includ măsuri de prevenire, intervenţie şi compensare, identificate pe baza datelor concrete şi a exemplelor de bună practică din România şi din alte state, care şi-au dovedit eficienţa în prevenirea părăsirii timpurii a şcolii.

“De asemenea, Strategia îşi propune să asigure accesul fiecărui copil la o formă de învăţământ sau formare profesională cel puţin până la vârsta de 16 ani şi absolvirea clasei a 10-a”, precizează Guvernul.

Strategia pentru reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii a fost elaborată într-un grup de lucru al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, din care au făcut parte toate instituţiile reprezentative din sistemul de educaţie, cu sprijinul Băncii Mondiale şi cu consultarea autorităţilor publice locale, partenerilor sociali, se mai arată în comunicat. AGERPRES