guvern_ponta.jpgRestricţiile privind acordarea de tichete de masă, tichete-cadou sau de vacanţă angajaţilor din sectorul public, indemnizaţiile lunare ale revoluţionarilor, gratuităţile în transportul feroviar şi angajările în sectorul public au fost prelungite şi în anul 2013, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă adoptat miercuri de Guvern, au declarat surse guvernamentale.

„Îngheţarea” angajărilor în sectorul public şi celelalte restricţii se aplică începând din anul 2009, în contextul crizei economice, şi au fost prelungite în fiecare an de către guvernele anterioare.

Actul normativ adoptat miercuri prevede că instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu vor acorda nici anul viitor tichete de masă pentru angajaţi, tichete-cadou şi tichete de vacanţă.

Ordonanţa menţine pentru 2013 şi prevederea care stabileşte că se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice, cu excepţia celor aprobate de Guvern prin memorandum. Prin excepţie, ordonatorii principali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maxim 15% din totalul posturilor ce se vor vacanţă, dar numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. AGERPRES