Guvernul a reglementat sprijinul financiar pentru invatamantul postliceal

Guvernul a reglementat sprijinul financiar al investitiilor in invatamantul postliceal, pentru a veni in intampinarea cererii de forta de munca corespunzatoare nivelului mediu de calificare.
Executivul a adoptat o Ordonanta pentru modificarea articolelor 51 si 52 din Legea invatamantului nr. 84/1995, referitoare la invatamantului postliceal. Potrivit actului normativ, invatamantul postliceal de stat se organizeaza de Ministerul Educatiei, din proprie initiativa, la propunerea autoritatilor publice locale sau la cererea agentilor economici si a altor institutii interesate, in formele de organizare zi, seral si la distanta.

Scolarizarea in invatamantul postliceal de stat se finanteaza din bugetul de stat prin bugetele consiliilor locale. Aceasta poate fi finantata si de solicitanti, persoane fizice sau juridice, prin contract incheiat cu unitatea de invatamant care asigura scolarizarea. Numarul de locuri pentru invatamantul postliceal finantat de solicitanti se aproba de
inspectoratul scolar si se comunica ministerului.

Nomenclatorul domeniilor si calificarilor se stabileste de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pe baza propunerilor factorilor interesati, validate de Comitetele sectoriale si se aproba prin hotarare de Guvern. Calificarea fortei de munca se realizeaza pentru nivelul mediu de management, acesta fiind la ora actuala in deficit de acoperire, considera Guvernul.

Astfel, instituirea acestei modalitati de finantare a invatamantului postliceal si sprijinirea financiara a investitiei in acest tip de invatamant vin in intampinarea cererii formulate de piata muncii pentru personal calificat asimilabil nivelului mediu de calificare, ce poate fi corelat cu nivelul 5 de referinta al Cadrului European al Calificarilor, deosebit de solicitat pe piata muncii la nivelul pietei interne europene.