ciolos_guvernGuvernul a aprobat o hotărâre prin care clarifică modul în care se stabilesc drepturile salariale pentru personalul didactic auxiliar de execuţie şi conducere din învăţământul preuniversitar, fiind vizate funcţiile de secretar şef şi contabil şef din unităţile de învăţământ preuniversitar.

„Reîncadrarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se face pe funcţiile, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic, respectiv pe funcţiile, gradele/treptele profesionale şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, astfel încât drepturile salariale acordate la 1 august 2016 să nu fie mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016”, se precizează în comunicatul citat.

De asemenea, prin hotărârea de guvern sunt aduse clarificări cu privire la suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor, astfel încât cei care deţin acest titlu şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care l-au obţinut şi nu au beneficiat de această sumă compensatorie beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor, stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad sau treaptă profesională din unitatea de învăţământ sau, după caz, dintr-o unitate sau instituţie similară. AGERPRES