Prof. univ. dr. ing. Horia – Nicolai Teodorescu, cadru didactic al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi (TUIASI), a devenit membru titular al Academiei Române.

Horia – Nicolai Teodorescu este şi director al Institutului de Informatică Teoretică al Filialei Iaşi a Academiei Române, predând de-a lungul timpului la TUIASI cursuri precum Materiale pentru electronică, Fiabilitate, Procesarea imaginilor şi semnalului vocal sau Sisteme nuanţate. În prezent, acesta predă cursurile de Microcontrolere şi microsisteme, dar şi de Electronică şi informatică medicală, în timp ce la master predă Fundamentele inteligenţei artificiale.

Acad. Horia – Nicolai Teodorescu a declarat luni, prin intermediul unui comunicat de presă, că a primit numirea ca pe o mare onoare, dar care presupune şi un număr mare de noi îndatoriri, responsabilităţi şi activităţi în cadrul Academiei şi în afara ei.

Poate cel mai bogat ansamblu de responsabilităţi este cel al datoriilor morale, în care membrii Academiei se implică adesea în colectiv sau anonim şi care sunt poate mai puţin vizibile. Exemple sunt participarea la colective de redactare de unor lucrări ample, precum Istoria Civilizaţiei Romaneşti, aflată în lucru, participarea la editarea şi îngrijirea de reviste ale Academiei Române, participarea la diverse activităţi de jurizare ştiinţifică, la activităţi culturale şi ştiinţifice organizate sau co-organizate de Academia Romană, redactarea de puncte de vedere fundamentate, solicitate de structuri ale statului sau decise de Academie ca fiind de importanţă vitală pentru stat şi naţiune – de exemplu, problema Roşia Montana. Desigur, am amintit doar câteva aspecte dintr-o ţesătură densă„, a declarat acad. Horia – Nicolai Teodorescu.

El a menţionat că vrea să se detaşeze de ideea „turnului de fildeş” în care sunt adesea acuzaţi academicienii că se refugiază, argumentând că această idee nu a putut fi vreodată una adevărată.

„Sunt membri în Academia Română reprezentanţi ai celor mai active instituţii ale ţării, precum Biserica, Cultele şi Armata, precum şi ai tuturor ramurilor civilizaţiei actuale româneşti. Reprezentanţii atâtor instituţii ale ţării nu ar putea să se afle într-un ‘turn de fildeş’. Membrii Academiei Române au fost în toată istoria de peste 140 de ani în mijlocul societăţii româneşti şi sunt complet implicaţi în evenimentele majore ale naţiunii”, a declarat acad. Horia – Nicolai Teodorescu.

Contribuţiile ştiinţifice principale ale profesorului sunt în domeniile sistemelor inteligente şi inteligenţei artificiale, cu aplicaţii în special în ingineria biomedicală şi tehnologia vorbirii, dar şi în ramuri ale electronicii aplicate. AGERPRES