Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), întrunit în ședința din data de 30 iunie 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calității în învățământul superior din România.

Prezentăm în cele ce urmează temele pe care le considerăm de interes pentru toate părțile interesate în învățământul superior și pentru opinia publică:

1. Asigurare externă a calității – evaluări, avize acordate

Consiliul a analizat și a validat rezultatele evaluărilor externe pentru 107 programe de studii universitare, dintre care 95 de programe de studii universitare de licență, 12 programe de studii universitare de masterat, pentru 16 domenii de studii universitare de masterat, precum și pentru trei evaluări instituționale.

De asemenea, Consiliul a validat rezultatele evaluărilor externe pentru patru programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

Pentru două programe de studii universitare de licență din domeniul „Științe Inginerești”, ARACIS a acordat, totodată, și certificarea EUR-ACE®.

Lista completă a rezultatelor evaluărilor este disponibilă la adresa: https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/07/30.06.2021Hotarari-ale-Consiliului-ARACIS.pdf

Avizele acordate și propunerile ARACIS, în urma evaluărilor externe, vor fi transmise Ministerului Educației, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru evaluările care se vor desfășura în următoarea perioadă a fost aprobată componența comisiilor de evaluare externă a programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior și, de asemenea, au fost validate două Protocoale de evaluare instituțională. Evaluările instituționale se vor desfășura la Universitatea de Vest din Timișoara și la Universitatea „Emanuel” din Oradea. Programul vizitelor de evaluare poate fi accesat aici.

 2. Cooperare internațională

Consiliul a aprobat:

  • Nota cu privire la depunerea solicitării pentru reautorizarea ARACIS de către European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), în vederea acordării certificării EUR-ACE®, precum și componența echipei care va elabora documentația pentru reautorizare. Menționăm că ARACIS este autorizată, din anul 2013, să acorde certificarea EUR-ACE® programelor de studii universitare de licență din domeniul „Științe Inginerești”, astfel încât diploma de inginer certificată EUR-ACE® este recunoscută la nivel internațional;
  • Solicitarea primită din partea Academiei „Ștefan cel Mare” din Republica Moldova de a realiza evaluarea externă a patru programe de studii universitare din domeniul „Drept”.

3. Funcționare internă a agenției

Consiliul a aprobat modificarea Standardelor specifice privind evaluarea externă a calității academice a programelor de studii din domeniile de licență și masterat aferente Comisiilor de specialitate 10 și 11 – Științe inginerești și a celor aferente Comisiei de specialitate 12 – Științe medicale, disponibile aici.