Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), întrunit în ședința din data de 27 mai 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calității în învățământul superior din România.

Prezentăm în cele ce urmează temele pe care le considerăm de interes pentru toate părțile interesate în învățământul superior și pentru opinia publică:

  1. Asigurarea externă a calității – evaluări, avize acordate

Consiliul a analizat și a validat rezultatele evaluărilor externe pentru 41 de programe de studii universitare, dintre care 26 de programe de studii universitare de licență, 11 programe de studii universitare de masterat și patru Departamente pentru Pregătirea Personalului Didactic, precum și pentru 11 domenii de studii universitare de masterat.

De asemenea, Consiliul a analizat și a validat propunerea Comisiei de soluționare a unei contestații depusă de o instituție de învățământ superior cu privire la programul de studii universitare de licență „Controlul și expertiza produselor alimentare”.

Lista acestora este disponibilă la adresa: https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/05/27.05.2021Hotarari-ale-Consiliului-ARACIS.pdf

Rezultatele evaluărilor externe, avizele acordate și propunerile ARACIS vor fi transmise Ministerului Educației, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru evaluările care se vor desfășura în următoarea perioadă a fost aprobată componența comisiilor de evaluare externă a programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior. Programul vizitelor de evaluare poate fi accesat aici.

  1. Proiecte

Consiliul a analizat și a aprobat Analiza nevoilor de schimbare în cadrul ARACIS pe baza Ghidului pentru includerea eficace a părților interesate în procesul de asigurare a calității, elaborată în cadrul proiectului „Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității (ESQA)”[1].

Totodată, ARACIS a lansat procesul de consultare publică a Analizei sus-menționate și a acțiunilor propuse în cadrul acesteia, destinat părților interesate în asigurarea calității în învățământul superior. Consultarea publică se desfășoară în perioada 26 mai – 5 iunie 2021.

  • Cooperare internațională

Consiliul a aprobat redeschiderea procesului de selecție a evaluatorilor internaționali pentru domeniile de studii universitare pentru care este necesară implicarea unor noi evaluatori internaționali, astfel încât evaluarea externă a calității să se poată desfășura în condiții optime.

[1] Co-finanțat din Programul ERASMUS+: Învățământ Superior – Alianțele cunoașterii