Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), întrunit în ședința din data de 30 septembrie 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calității în învățământul superior din România.

Prezentăm în cele ce urmează temele pe care le considerăm de interes pentru toate părțile interesate în învățământul superior și pentru opinia publică:

I. Asigurare externă a calității – evaluări, avize acordate

Consiliul a analizat și a validat rezultatele evaluărilor externe pentru:

  • cinci programe de studii universitare, dintre care două programe de studii universitare de licență și trei programe de studii universitare de masterat;
  • 35 de domenii de studii universitare de doctorat;
  • două instituții de învățământ superior;
  • cinci instituții organizatoare de studii universitare de doctorat.

Lista completă a rezultatelor evaluărilor este disponibilă la adresa: https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/10/Validare-rapoarte-30.09.2021.pdf

Avizele acordate și propunerile ARACIS vor fi transmise Ministerului Educației, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru evaluările care se vor desfășura în următoarea perioadă a fost aprobată componența comisiilor de evaluare externă a programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior și, de asemenea, au fost validate două Protocoale de evaluare instituțională. Evaluările instituționale se vor desfășura la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București și la Universitatea „Tibiscus” din Timișoara. Programul vizitelor de evaluare poate fi accesat aici.

II. Cooperare internațională

Consiliul a salutat alegerea doamnei Prof. univ. dr. ing. Simona Lache, Director al Departamentului de Acreditare al ARACIS, în conducerea Rețelei Internaționale a Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (INQAAHE). INQAAHE reunește la nivel global aproape 300 de organizații și agenții care activează în asigurarea calității în învățământul superior, iar ARACIS este, încă de la înființarea sa, în 2005, membră a Rețelei și participă, în această calitate, la activitățile desfășurate de INQAAHE.

Consiliul a aprobat documentația de reautorizare a ARACIS de către Reţeaua Europeană pentru Acreditarea Educaţiei în Inginerie (ENAEE), în vederea acordării certificării EUR-ACE®. Precizăm că ARACIS este autorizată, din anul 2013, să acorde certificarea EUR-ACE® programelor de studii universitare de licență din domeniul „Științe Inginerești”, astfel încât diploma de inginer certificată EUR-ACE® să primească o recunoaștere suplimentară la nivel internațional.

De asemenea, în Consiliu au fost prezentate și analizate propunerile de proiecte internaționale, depuse pentru obținerea finanțării, la care agenția ar urma să participe, în calitate de partener. Unul dintre proiecte este un „proiect-umbrelă” al Grupului Tematic pentru Învățare Reciprocă în domeniul asigurării calității (TPG C on Quality Assurance), stabilit în cadrul Grupului de Monitorizare al Procesului Bologna, iar în cel de-al doilea, ARACIS este partener al Ministerului Educației din Bulgaria.

III. Funcționare internă a agenției

Consiliul a validat propunerile federațiilor studențești pentru ocuparea, începând cu anul universitar 2021 – 2022, a celor două poziții de reprezentanți ai studenților în Consiliul ARACIS.

Reprezentanții studenților au informat Consiliul cu privire la modul de desfășurare a sesiunii de formare a studenților în domeniul asigurării externe a calității în învățământul superior, care a avut loc în perioada 16 – 22 septembrie 2021. În perioada următoare, după încheierea procesului de evaluare a participanților, agenția va actualiza Registrul Național al Evaluatorilor Studenți, prin includerea studenților selectați de către federațiile studențești.

Consiliul a aprobat actualizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al ARACIS pentru anul 2021.