Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), întrunit în ședința din data de 28 decembrie 2021, a analizat o serie de aspecte privitoare la asigurarea calității în învățământul superior din România.

Prezentăm în cele ce urmează temele și hotărârile adoptate, pe care le considerăm de interes pentru toate părțile interesate în învățământul superior și pentru opinia publică:

 I. Asigurare externă a calității – evaluări, avize acordate

Consiliul a analizat și a validat rezultatele evaluărilor externe pentru:

 • 16 programe de studii universitare, dintre care 13 programe de studii universitare de licență și trei programe de studii universitare de masterat;
 • un program de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică;
 • nouă domenii de studii universitare de masterat;
 • 116 domenii de studii universitare de doctorat;
 • trei instituții de învățământ superior;
 • 12 instituții organizatoare de studii universitare de doctorat.

De asemenea, Consiliul a analizat și a validat propunerea Comisiei de soluționare a contestației depusă de o instituție de învățământ superior cu privire la domeniul de studii universitare de doctorat „Calculatoare și tehnologia informației”.

Lista completă a rezultatelor evaluărilor este disponibilă la adresa: https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/12/28.12.2021Hotarari-ale-Consiliului-ARACIS.pdf

Avizele acordate și propunerile ARACIS au fost transmise Ministerului Educației, conform reglementărilor în vigoare.

Pentru evaluările care se vor desfășura în următoarea perioadă a fost aprobată componența comisiilor de evaluare externă a instituțiilor de învățământ superior și, de asemenea, a fost validat Protocolul pentru evaluarea instituțională a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Programul următoarelor vizite de evaluare se stabilește pentru fiecare săptămână și poate fi consultat pe pagina web a agenției, la secțiunea Noutăți.

 

 II. Cooperare internațională

Membrii Consiliului au fost informați cu privire la evenimentele internaționale în care a fost implicată agenția în a doua jumătate a lunii decembrie 2021.

ARACIS a diseminat informațiile relevante cu privire la finalizarea Cadrului european pentru asigurarea comprehensivă a calității Universităților Europene, care are drept obiectiv crearea unei abordări comune a asigurării calității la nivelul Universităților Europene și care a fost realizat în proiectul „Dezvoltarea unei Abordări Europene pentru Asigurarea Comprehensivă a Calității Rețelelor (Europene) de Universități”- EUniQ. Precizăm că, în cadrul „Inițiativei europene Erasmus+ European Universities (Universități Europene)”, în România există zece instituții de învățământ superior care fac parte din diferite alianțe de Universități Europene, înființate cu scopul de a contribui la crearea noii viziuni „universitatea de tip european – universitate a viitorului”.

Agenția a participat la procesul de consultare efectuat de Reţeaua Europeană pentru Acreditarea Educaţiei în Inginerie (ENAEE), în anul 2021, în vederea actualizării Standardelor și liniilor directoare EUR-ACE®, iar rezultatul acestei consultări a fost prezentat și diseminat către membrii Consiliului și ai Comisiilor de Experți Permanenți de Specialitate „Științe inginerești”.

În vederea diseminării activităților sale la nivel internațional, ARACIS a elaborat două contribuții, pentru publicare în Buletinele informative ale Reţelei Central-Est Europene a Agenţiilor de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (CEENQA) și Rețelei Internaționale a Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (INQAAHE). Contribuția publicată deja în cadrul Buletinului informativ al CEENQA se referă la principalele rezultate obținute în cadrul proiectului „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate-QAFIN”. Contribuția care urmează să fie publicată în Buletinul informativ al INQAAHE are drept temă „Evaluarea celui de-al treilea ciclu de studii universitare (de doctorat)”.

 

 III. Funcționare internă a agenției

Consiliul ARACIS:

 • A validat rezultatele concursului de ocupare a trei posturi din Consiliul ARACIS;
 • A validat rezultatele concursului de ocupare a unor poziții vacante din Comisiile de experți
  permanenți (de specialitate) ale ARACIS;
 • A aprobat propunerile de modificare și de completare a Standardelor specifice privind evaluarea externă a calității academice a programelor de studii din domeniile de licență și masterat aferente Comisiilor de specialitate 10 și 11 – Științe inginerești. Versiunea actualizată a Standardelor va fi disponibilă pe pagina web a ARACIS;
 • A aprobat noua componență a Comisiei Consultative a agenției; membrii Comisiei Consultative sunt selectați, de Consiliul ARACIS, dintre propunerile Consiliului Național al Rectorilor.