Studenţii vor fi cazaţi câte doi în camere anul acesta, în căminele Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) din Iaşi, precazarea online pentru cei aflaţi la studii de licenţă demarând luni.
În cele cinci cămine pe care le administrează, USAMV dispune de aproximativ 1.700 de locuri de cazare.
Studenţii USAMV Iaşi care nu locuiesc în municipiul Iaşi pot intra, în perioada 1- 9 septembrie, pe platforma special creată pentru precazarea online, la adresa http://cazare.uaiasi.ro/.

„Precazarea online s-a dovedit a fi o soluţie viabilă de care s-au bucurat studenţii USAMV, încă de acum trei ani, datorită gradului de transparenţă ridicat şi a modalităţii mai rapide de repartizare a studenţilor în cămine. Ţinând cont de contextul epidemiologic din acest an, studenţii vor fi cazaţi câte doi în cameră, iar tarifele vor varia în funcţie de confortul din cămin pentru studenţii bugetaţi. Universitatea reuşeşte să ofere cazare tuturor studenţilor aflaţi în primul an de studii, la buget sau la taxă, fie că au fost admişi în sesiunea din vară sau vor fi admişi în cea din toamnă”, a declarat prorectorul USAMV Iaşi, prof. univ. dr. Vasile Stoleru.
În cele cinci cămine administrate de către USAMV au dreptul la cazare toţi studenţii de la licenţă, fie că sunt la buget, fie la taxă, în funcţie de rezultatele obţinute în anul anterior.

Tinerii care au ales să studieze la masterat au drept la cazare în limita locurilor rămase disponibile.
Studenţii la buget ai căror părinţi sunt cadre didactice în activitate, cei orfani de unul sau ambii părinţi, studenţii cu dizabilităţi – grad accentuat, cei care au fost asistaţi ai caselor de copii sau în plasament familial şi studenţii străini, bursieri ai statului român, beneficiază de gratuitate la regia de cămin. De asemenea, studenţii cu dizabilităţi – grad accentuat, studenţii asistaţi ai caselor de copii şi cei aflaţi în plasament familial, cei ai căror părinţi sunt cadre didactice şi studenţii din Republica Moldova, care studiază în regim financiar cu taxă, beneficiază de o reducere de 50% din cuantumul
regiei de cămin. AGERPRES