sport_scoala.jpgDeputatul social-democrat Florin Gheorghe propune, într-o iniţiativă legislativă, ca elevii din învăţământul preuniversitar să aibă, săptămânal, minimum două ore de educaţie fizică facultative, organizate de regulă sâmbăta, iar acolo unde este posibil în asociere cu federaţii sau cluburi sportive.
Propunerea legislativă, care completează în acest sens art. 5 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, a fost depusă pe 5 septembrie la Camera Deputaţilor.

Potrivit proiectului, planurile de învăţământ din preuniversitar vor cuprinde, săptămânal, minimum două ore de educaţie fizică, facultative, organizate la sfârşit de săptămână, de regulă în ziua de sâmbătă.
În toate unităţile de învăţământ de stat sau particulare existente sau nou-înfiinţate, orele de educaţie fizică vor fi incluse cu o valoare dublă în norma didactică. Orele de educaţie fizică în unităţile de învăţământ de stat sau particulare se pot organiza şi în asociere cu federaţii sau cluburi sportive.

Iniţiatorul arată, în expunerea de motive, că statisticile negative privind evoluţia stării de obezitate la elevii români, numărul tot mai redus al orelor de educaţie fizică săptămânal sau creşterea accelerată a morbidităţii, determinată de lipsa de mişcare, impun măsuri urgente pentru stimularea elevilor în practicarea activităţilor sportive.

„Chiar dacă în ultimii ani au existat mai multe iniţiative legislative care propuneau creşterea numărului săptămânal al orelor de educaţie fizică din învăţământul preuniversitar, ele s-au soldat cu un eşec, fie din cauza deficitului de personal (profesori specializaţi), fie din cauza salarizării precare a personalului didactic, fie, chiar, din cauza opoziţiei unor părinţi, care, în locul orelor de educaţie fizică, au preferat pregătirea suplimentară a propriilor copii la alte materii din programa şcolară, minimizând astfel efectele benefice ale sportului asupra stării de sănătate a copiilor. Mai mult, apetenţa tot mai scăzută către sport a elevilor români a determinat şi o profundă deteriorare a bazei de selecţie pentru sporturile de performanţă, cu impact direct asupra performanţelor naţionale în competiţiile europene şi mondiale”, a argumentat iniţiatorul necesitatea propunerii legislative.

El menţionează că proiectul rezolvă problema salarizării precare în învăţământ prin introducerea unei valori duble a normei didactice şi elimină unele obstacole pentru infrastructura sportivă deficitară prin faptul că orele de educaţie fizică se vor putea desfăşura şi în asociere cu federaţii sau cluburi sportive.

Senatul este primul sesizat cu acest proiect, iar Camera Deputaţilor este for decizional. AGERPRES