Fundaţia de Sprijin Comunitar (FSC) Bacău a lansat, luni, proiectul „Şansa la educaţie pentru copiii din mediul rural”, iniţiativă care îşi propune „îmbunătăţirea accesului copiilor din patru zone rurale sărace şi izolate din estul judeţului Bacău la învăţământ de calitate, consiliere şi îndrumare socio-educaţională în vederea reducerii decalajului faţă de elevii din mediul urban”.
Pentru concretizarea acestui scop „se va pune accentul pe crearea şi dezvoltarea unor aptitudini necesare unei vieţi independente, normale, creative şi competitive, urmărindu-se, de asemenea, diseminarea ulterioară a modelului de bună practică, dezvoltat de FSC prin acest proiect în alte două zone rurale sărace din judeţele Vaslui şi Iaşi”, a declarat preşedintele FSC Bacău, Gabriela Achihăi.

Peste 500 de copiii din comunele Stănişeşti, Motoşeni, Vultureni şi Podu Turcului şi 90 de liceeni provenind din respectivele zone vor beneficia, în 2012, de activităţile înscrise în proiectul în care vor fi implicaţi mai bine de 150 de profesori, pedagogi, psihologi şi asistenţi sociali. Concret, asigurându-se, în mod integrat, asistenţă şi sprijin educativ elevilor din mediul rural de la toate nivelurile şcolare, începând cu preşcolarii şi până la elevii de liceu, se prevede desfăşurarea practică, zilnic, a mai multora din activităţile pe care elevii le învaţă în şcoală doar teoretic. Pe lângă aceasta copiii vor avea spaţii adecvate de efectuare a temelor, sub supraveghere specializată şi îşi „vor putea petrece în mod plăcut, dar şi creativ, timpul liber”.

O altă componentă a proiectului vizează consilierea şi pregătirea elevilor pentru accederea la liceu. În acest sens, pedagogi, psihologi şi asistenţi sociali ai FSC se vor deplasa în comunităţile săteşti sărace, dar şi în şcolile din zonă pentru întâlniri cu elevii de clasa a VIII-a şi cadrele didactice, urmârindu-se atât dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale acestor tineri pentru o bună adaptare la viaţa de tip urban, dar şi identificarea „frânelor” locale ce pot conduce la stoparea ascensiunii şcolare şi, implicit, profesionale a copiilor din satele sărace.

La rândul lor, „bobocii” de clasa a IX-a vor beneficia din toamna acestui an de programul de burse al FSC, care le va oferi nu doar sprijin financiar, ci şi asistenţă socială, consiliere şi orientare psiho-pedagogică.

Proiectul „Şansa la educaţie pentru copiii din mediul rural” implementat de FSC Bacău este susţinut financiar de Orange Romania şi Grupul France Telecom Orange, prin Orange Fundation. FSC Bacău este o organizaţie caritabilă nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit înregistrată în 1997 în Bacău şi care a primit statut de utilitate publică prin HG 388/2005, fiind distinsă, de-a lungul anilor, şi în cadrul altor diverse manifestări publice naţionale pentru activitatea desfăşurată în sprijinul comunităţilor defavorizate.

În prezent, FSC Bacău are în derulare opt programe ample din domenii sociale, medicale, educaţionale, adresate categoriilor dezavantajate ale comunităţii: bătrâni, bolnavi în faze terminale, copii ai străzii sau provenind din familii sărace, comunităţi rurale izolate, persoane cu dizabilităţi, deservind anual peste 16.000 de beneficiari. Acestora li se adaugă un complex proiect de voluntariat, care a strâns în jurul organizaţiei mai bine de 300 de tineri, din aproape toate liceele băcăuane, dornici să ajute, să se implice şi să întindă o mână de ajutor semenilor aflaţi în suferinţă. „Sub deviza ‘Împreună putem face mai mult’, aducem oameni şi comunităţi împreună, prin respectarea principiilor de parteneriat, a oportunităţilor egale, incluziune socială şi autoajutor”, a rezumat obiectivele organizaţiei preşedintele FSC Bacău, Gabriela Achihăi. AGERPRES