În primul semestru al anului şcolar în curs, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, la nivelul judeţului Iaşi, s-a constatat o scădere a numărului total de absenţe înregistrate de elevi, dar şi o creştere a numărului celor nemotivate, a reieşit din datele prezentate miercuri în cadrul consfătuirii semestriale a directorilor din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Dacă analizăm rata absenţelor per elev se constată o creştere, aşadar diminuarea numărului de absenţe este cauzată într-o anumită măsură de scăderea numărului de elevi şcolarizaţi la nivelul judeţului Iaşi. Este necesară implementarea unui program de reducere a absenteismului care să includă monitorizarea atentă a frecvenţei elevilor, colaborarea cu familiile, consilierea psihopedagogică şi aplicarea de sancţiuni conform regulamentelor şcolare atunci când situaţia o impune„, a declarat Genoveva Farcaş, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi.

Potrivit statisticilor ISJ Iaşi, în primul semestru al anului şcolar 2016-2017 au fost înregistrate 1.497.377 absenţe, din care 820.319 sunt absenţe nemotivate, per elev fiind 33,97 absenţe în rândul elevilor din învăţământul profesional, 23,1 absenţe per elev din învăţământul liceal şi 17,08 per elev din învăţământul gimnazial.

Aceleaşi statistici arată că în primul semestru s-a remarcat o scădere a numărului elevilor care s-au retras de la şcoală după primul semestru din anul şcolar 2016 – 2017. Astfel, s-au retras 304 elevi din învăţământul de zi, numărul fiind mai mic faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost 388 elevi retraşi de la învăţământul de zi. Au fost şi trei elevi care s-au retras de la învăţământul seral, comparativ cu 10 anul trecut, şi 19 din învăţământul cu frecvenţă redusă, comparativ cu 29 de anul trecut.

Această situaţie este determinată, susţin oficialii ISJ, de nivelul de sărăcie existent în mediul rural, de implicarea elevilor în muncile agricole, de dezinteresul familiilor faţă de educaţia oferită de şcoală. Totodată, în primul semestru al anului şcolar preuniversitar 2016-2017 au fost 808 elevi neşcolarizaţi.

„Pentru conducerea Inspectoratului Şcolar absenteismul şi abandonul şcolar reprezintă o prioritate în strategia noastră managerială, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională derulează în mod constant studii privind abandonul şcolar. Abandonul şcolar este mai ridicat în mediul rural, acolo unde copiii provin din familii defavorizate social, în anumite contexte fiind implicaţi şi în activităţile casnice de către părinţi”, a declarat Genoveva Farcaş. AGERPRES