Proiecţie directă a Centrului de Cercetări Juridice şi Administrative (CCJA) din cadrul Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, Revista Română de Drept şi Administraţie şi-a propus să se impună nu numai pe plan naţional ci şi internaţional.
Abordând o arie tematică complexă şi utilizând nu doar bogăţia de informaţii ci şi opiniile autorilor asupra unor probleme din domeniul ştiinţelor juridice şi administrative, revista vine în sprijinul cunoaşterii, de către cei interesaţi, a schimbărilor majore din perioada contemporană, dar se şi oferă drept tribună pentru cei dornici să-şi afirme punctele de vedere.

Aria de interes a Revistei Române de Drept şi Administraţie (RRDA) se axează pe promovarea cercetării ştiinţifice şi a expertizei în domeniile juridic şi adminitrativ în acord cu cerinţele perfecţionării dreptului şi a administraţiei publice, precum şi ale armonizării sistemului de drept naţional cu normele şi reglementările adoptate în cadrul uniunii Europene.

Revista Română de Drept şi Administraţie promovează deopotrivă valorificarea contribuţiilor româneşti în domeniu, cât şi pe cele de referinţă pe plan european, motiv pentru poate fi întâlnită în mediile interesate din România, cât şi în prestigioase centre universitare şi de cercetare din Europa. Consiliul editorial, format din personalităţi marcante din domeniul ştiinţelor juridice şi administrative, reprezintă garanţia aplicării cu rigurozitate a standardelor internaţionale referitoare la caracterul ştiinţific al materialelor publicate şi încurajează participarea tuturor autorilor care răspund acestor standarde.

Din primul număr al revistei menţionăm articolele:

– „Opinii privind unele particularităţi ale normei interpretative”, de Conf.univ.dr. Anton Răşcanu;

– @Identificarea dactiloscopicǎ a persoanelor şi cadavrelor dupǎ urmele digitale şi impresiunile papilare de comparaţie”, de asist.univ. Maria Daniela Debu;

– „Traficul de persoane ca fenomen”, de lect.univ.drd. Daniela Mihalache;

– „Evoluţia parlamentului european de la statutul de for consultativ la cel de colegislator”, de lector univ.drd. Dan Vătăman;

– „Funcţia publică în context european”, de conf.univ.dr. Ion David;

– „Cultura şi drepturile omului”, de conf.univ.dr. Ion Diaconu;

– „Forma autentică, condiţie a existenţei juridice a contractului de donaţie”, de lector univ. dr. Mihai Virgil Erdei;

– „Investigarea criminalistică a locului faptei în cazul catastrofelor aeriene”, de conf.univ.dr. Nicolae Văduva;

– „Perspectiva juridico-penală a criteriului medico-legal indirect Infirmitatea posttraumatică”, de prof.univ.dr. Valentin Iftenie.