În contextul în care Comisia Europeană a propus, iar Parlamentul European şi Consiliul de Miniştri, conform „procedurii legislative ordinare”, a aprobat ca anul 2013 să fie desemnat drept „Anul european al cetăţenilor”, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic Caraş-Severin în parteneriat cu Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, sprijinite de Consiliul Judeţean Caraş-Severin, în parteneriat cu alte instituţii implicate cu responsabilitate şi largă deschidere în promovarea iniţiativelor locale, regionale, naţionale şi europene în domeniul educaţiei şi formării, organizează în luna mai Seminarul „Didactica Internaţional”, ajuns la cea de-a XXII-a ediţie, cu tema: „Educaţie pentru cetăţenie europeană”.

Aşa cum în majoritatea ţărilor Uniunii Europene, „exerciţiile de viziune” asupra problemelor educaţiei, însoţite de ample dezbateri publice şi de implicarea autentică a unui număr mare şi variat de actori sociali, reprezintă realităţi obişnuite, seminarul „Didactica Internaţional” a rămas, din acest punct de vedere, un proiect viabil.

În cadrul activităţilor ce vor fi organizate la această ediţie se doreşte găsirea de răspunsuri la întrebările despre Strategia Europa 2020, din partea specialiştilor Institutului European din România şi a Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi în acelaşi timp valorificarea experienţelor pozitive şi exemplelor de bună practică în domeniul curricular, dezvoltate de cadrele didactice participante la Programul de formare „Pregătirea cadrelor didactice pe tematici europene”, derulat de Institutul European din România în cadrul Proiectului „Servicii de formare profesională a cadrelor didactice” finanţat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România.

Vor fi aduse în actualitate dezvoltările de curriculum la decizia şcolii pe tematici europene, proiecte şi proiectări didactice pe baza metodelor inovative utilizate în predare. Se doresc prezentări şi abordări într-o manieră holistică asupra aspectelor politice, istorice, geografice, filozofice, sociale, psihologice, pedagogice şi metodice, raportate la contextul secolului XXI, dar şi răspunsuri sau soluţii pentru asigurarea continuităţii, echilibrului şi coeziunii sociale către noile orizonturi ale globalizării.

Aceste demersuri sunt fundamentale pe potenţialul creativ şi inovator al cadrelor didactice şi al elevilor în dezvoltarea acestui domeniu şi pe noutăţile aduse de Strategia Europa 2020, care presupune stimularea unui nou tip de creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii prin: creşterea nivelului competenţelor şi consolidarea educaţiei de-a lungul vieţii; încurajarea cercetării şi inovării; folosirea mai eficientă a reţelelor inteligente şi a economiei digitale; modernizarea industriei; promovarea unei utilizări mai eficiente a energiei şi resurselor.

Sunt invitaţi pe această cale reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ din judeţ şi din ţară care deţin expertiză, au derulat programe, proiecte şi parteneriate cu rezultate demne de semnalat în domeniul dezvoltării educaţiei şi formării pentru cetăţenia democratică, pentru o cetăţenie europeană, precum şi Universităţi sau alte instituţii de învăţământ superior, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Asociaţiile profesionale, să vină cu sugestii şi propuneri concrete pentru organizarea unor ateliere de lucru specifice, iar cadrele didactice interesate pot trimite propuneri, lucrări ştiinţifice şi alte materiale elaborate în acest domeniu, până la sfârşitul lunii martie 2013, la următoarele date de contact: Casa Corpului Didactic Caraş-Severin, REŞIŢA, 320059, Str. Bega Nr. 1 (telefon: 0255/218029, 0355417618, fax: 0255/206005), e-mail: ccd_caras_severin@yahoo.com, ccdcaras@gmail.com.