Consiliul Judeţean Harghita şi Asociaţia pentru judeţul Harghita vor acorda, în premieră, burse studenţilor din ani terminali, pentru a-i încuraja să se reîntoarcă pe meleagurile natale. Pot aplica studenţii care au reşedinţa în judeţul Harghita, frecventează cursurile de zi ale unei universităţi româneşti şi, în anul universitar 2013-2014, îşi pregătesc lucrările de licenţă.

La desemnarea câştigătorilor bursei se va ţine cont de mai multe criterii: subiectul lucrării de licenţă trebuie să aibă utilitate regională, acordându-se prioritate cercetărilor efectuate în Harghita; rezultatele cercetării să poată fi utilizate în administraţie; cercetarea să vizeze nivelul microregiunilor, nefiind eligibile cele efectuate la nivelul localităţilor. Valoarea bursei este de 125 lei/persoană/lună şi se acordă timp de 4 luni. Numărul bursierilor va fi de maxim 25.

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba a declarat că, prin această bursă, se doreşte atât încurajarea studenţilor, dar şi motivarea lor în a redacta lucrări de licenţă care pot fi ulterior folosite în activităţile specifice din administraţia publică judeţeană. „Noi sprijinim tinerii din judeţ, iar unul dintre programele elaborate de Consiliul Judeţean este şi acela de stagiatură, prin care studenţii pot participa la activităţile zilnice desfăşurate în cadrul instituţiei noastre. Ne dorim să oferim astfel posibilitatea ca tinerii să-şi găsească loc de muncă acasă, în judeţul Harghita şi să-i motivăm să nu părăsească meleagurile natale”, a declarat Borboly Csaba. AGERPRES