sector3_comenius.jpgConsiliul Local al Sectorului 3 şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti au lansat, pe 21 decembrie, Proiectul Comenius Regio “European Schools” 2011-2013 România – Spania.

În cadrul acestui proiect se stabileşte un parteneriat între Regiunea Bucureşti – Ilfov din România, reprezentată de Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, Liceul Teoretic “Benjamin Franklin”, Colegiul Naţional Matei Basarab, Asociaţia “Manageri fară frontiere”, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Regiunea Catalonia din Spania.

“European Schools”, unul dintre cele 15 proiecte Comenius-Regio aprobate în România în anul 2011, cu un buget 52.713 de euro aferent parteneriatului românesc, va sprijini cooperarea între autorităţile locale responsabile în domeniul educaţiei din cele doua regiuni europene pentru a genera noi modele de creştere a competitivităţii educaţionale. Obiectivele proiectului sunt promovarea valorilor educaţionale europene, comunicarea interculturală, coeziunea sociala, creşterea calităţii în educaţie, promovarea cooperării şi colaborării între şcolile din România şi instituţiile similare din Spania, îmbunătăţirea calităţii în educaţie prin creşterea calităţii managementului educaţional.

Obiectivele proiectului vor fi atinse prin acţiuni comune ale partenerilor derulate pe durata celor doi ani de implementare, acţiuni care se vor concretiza cu lansarea e-studiului “Competenţe pentru managementul educaţional“ care vor adresa teme precum şcoala şi comunitatea, dezvoltarea educaţională, autoevaluarea instituţională şi asigurarea calităţii în contextul evoluţiei sociale. Trusa de unelte a proiectului va consta din organizarea de sesiuni de lucru, activităţi de diseminare prin intermediul broşurilor de informare şi a web site-ului proiectului.

Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti isi propune impreuna cu autorităţile responsabile, unităţile de învăţământ, asociaţiile interesate o buna colaborare în promovarea de bune practici şi de modele de succes, pentru a lupta cu aspectele negative care afectează sistemul educaţional la acest început de mileniu şi pentru a creşte competitivitatea sistemului educaţional.