Numărul candidaţilor care au obţinut note mai mari sau egale cu 7 la proba scrisă la Titularizare a crescut la 48,37%, de la 46,86%, în urma contestaţiilor depuse. La concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, în anii anteriori ponderea a fost de 49,71% (2018), respectiv 47,63% (2017), a informat Ministerul Educaţiei Naţionale.

Situaţia finală are următoarea configuraţie: 92 de candidaţi (număr nemodificat după contestaţii) au obţinut nota 10, 9.368 de candidaţi au obţinut note între 7 şi 9,99, 6.708 candidaţi – note între 5 şi 6,99, iar 3.388 de candidaţi – note între 1 şi 4,99.

Pentru absolvenţii din promoţia curentă, procentul notelor peste 7 a crescut de la 46,79% la 48,15%, după rezolvarea contestaţiilor.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în data de 31 iulie.

Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul titularizare.edu.ro, unde Ministerul Educaţiei a publicat rezultatele finale. AGERPRES