upa rector.jpgLa data de 08.06.2010, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat decizia civilă irevocabilă nr. 3003/2010 prin care au fost admise recursurile formulate de către Prof. univ. dr. Doru Tompea, Ministerul Educaţiei şi Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, fiind desfiinţată şi încheierea de suspendare a Ordinului 4294/10.06.2009 privind confirmarea Prof. univ. dr. Doru Tompea în funcţia de rector al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, ordin emis de Ministrul Ecaterina Andronescu (Anexa 1).

Reamintim faptul că Ordinul 4294/10.06.2009 a stabilit pașii prin care UPA din Iași a recuperat cele două facultăți (Drept și Economie) ce au funcționat ilegal în cadrul ONG-ului UPA, intrând astfel în legalitate. Chiar dacă Ministerul Educației și conducerea legală a UPA din Iași au arătat în instanță că acest ordin și-a încetat efectele pe data de 5 noiembrie 2009 (prin emiterea Ordinului MECI nr. 5829/5.11.2009), judecătorul V. Bîcu de la Curtea de Apel București a refuzat să ia în considerare acest fapt. Apoi, mai semnalăm un fapt ce dovedește ilegalitățile comise de acest judecător: ordinul nu a fost suspendat niciodată, fiindcă de suspendare s-a vorbit doar într-un certificat de grefă, această decizie neapărând în nicio încheiere de ședință.

Așa cum era firesc să se întâmple, decizia ICCJ a venit să consfințească situația creată de emiterea Ordinului MECI nr. 5829/5.11.2009, stabilind că cererea de suspendare a Ordinul 4294/10.06.2009 a rămas fără obiect. În consecință, toate documentele semnate de Prof. dr. Doru TOMPEA în calitate de Rector al UPA din Iași în perioada 10.06.2009 (data emiterii OMECI 4294/10.06.2009) – 28.12.2009 (data suspendării OMECI 5837/06.11.2009) sunt valabile, dl Tompea exercitând în mod legal această funcție.


Începând cu data la care a fost suspendat OMECI 5837/06.11.2009, prerogativele funcției de Rector au fost exercitate, în urma deciziei Senatului UPA din Iași, de către Președintele UPA din Iași, fapt recunoscut de MECTS într-un răspuns dat la interpelarea unui parlamentar (Anexa 2). Astfel toate documentele emise de către reprezentanții legali ai UPA din Iași (Rector și Președinte) începând cu data de 10.06.2009 sunt legale.

Prin decizia civilă nr. 3344 din 23.06.2010, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins irevocabil cererea de suspendare a Ordinului 5837/06.11.2009 privind confirmarea d-lui Prof. univ. dr. Doru Tompea în funcţia de Rector al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi de către Ministrul Educaţiei de la acel moment, d-l Emil Boc (Anexa 3). Cererea de suspendare a efectelor ordinului menţionat a fost formulată de către Niculescu Niculae şi o parte a familiei sale (în sens larg – incluzând fini, afini, intimi), fiind iniţial admisă de Curtea de Apel Bucureşti (prin judecătoarea Viorica Ungureanu), cu încălcarea flagrantă a legii. Împotriva acestei sentinţe au formulat recurs Ministerul Educaţiei, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi şi Prof. univ. dr. Doru Tompea. Recursul a fost soluţionat de către instanţa supremă la data de 23.06.2010, aceasta apreciind că ordinul contestat este emis cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Ca urmare a pronunţării acestei decizii irevocabile, Prof. univ. dr. Doru Tompea exercită în mod legal funcţia de rector al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi.

În perioada judecării acestor două cazuri, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii privind nerespectarea dispoziţiilor legale de către Curtea de Apel Bucureşti, instanţa investită cu soluţionarea, în primă instanţă, a cererilor de suspendare a celor două ordine. Apreciem că cercetările efectuate de către CSM au avut un rol important în restabilirea legalităţii.